Verlies van de ERLIN2 functie leidt tot primaire laterale sclerose bij jonge mensen

15-03-2013

Al-Saif A, Bohlega S, Al-Mohanna F.

Bron

Departement Genetica, King Faisal Specialist Hospital en Research Center, Riyadh, Saudi Arabië

Samenvatting

DOEL:
Primaire Lateraal Sclerose (PLS) is een motor zenuwcel aandoening die uitsluitend de hogere motor zenuwcellen aantast wat leidt tot hun degeneratie. Mutaties in het ALS2 gen dat voor het proteïne Alsin codeert werden eerder beschreven in de juveniele vorm van de ziekte. In deze studie, identificeren we de mutatie van het ERLIN2 gen bij jonge PLS patiënten en beschrijven we een in vitro model voor het verlies van de ERLIN2 functie.

METHODE:
Enkel-nucleotide polyformisme series werden gebruikt voor homozygositeit mapping. DNA aaneenschakeling van kandidaat genen werd gebruikt om de onderliggende mutaties te ontdekken. Het niveau van ERLIN2 mRNA werd gemeten door kwantitatieve real time polymerase kettingreactie. Het neerslaan van ERLIN2 in NSC34 cellen werd bereikt door shot-hairpin RNA interferentie.

RESULTATEN:
We identificeerden een verbindingspunt mutatie in de ERLIN2 gen-a component van het endoplasmatisch reticulum (ER) lipid rafts – wat resulteerde in abnormale verbindingen van ERLIN2 kopie en nonsense-mediated decay van ERLIN2 mRNA. Het neerslaan van ERLIN2 in NSC34 cellen onderdrukte hun groei in cultuur.

INTERPRETATIE:
We hebben recentelijk ontdekt dat de mutatie van SIGMAR1, een component van ER lipid rafts, leidt tot Amyotrofische Laterale Sclerose bij jonge mensen. De identificatie van de mutatie in een andere component van de ER lipid rafts bij PLS patiënten van jeugdige leeftijd, benadrukt hun rol in motor zenuwcel functie. Bovendien kan het ontdekte effect van ERLIN2 verlies op celgroei het inzicht op het mechanisme achter de motor zenuwcel degeneratie in PLS bevorderen.

 

Vertaling: Tina

Bron: PubMed

Share