De halfjaarlijkse onderzoekssamenvatting toont vooruitgang bij het ALS onderzoek

19-07-2005

Professor Roberta Friedman, Informatie-coördinator Onderzoeksdepartement ALSA

Een kort overzicht van de publicaties van de door ALSA gefinancierde onderzoekers die bekend gemaakt werden vanaf het najaar 2004 tot de lente van 2005. Deze samenvatting bevat de belangrijkste hoogtepunten van het onderzoeksprogramma van de ALSA.

Verschenen in september, ALS en andere storingen van het motorneuron, gedetailleerde informatie over een nationale registratie van veteranen met ALS. Dit project verzamelt gegevens over veteranen die met ALS werden gediagnostiseerd, en probeert een licht te werpen op milieufactoren die mogelijk verband houden met de ziekte.

Een samenstelling die een zeer belangrijk onstekingsenzym blokkeert verlengt de overleving bij SOD1 mutantmuizen, met een effect vergelijkbaar aan dat van Rilutek. Dit verscheen in de oktobereditie van Neurochemistry.

Belgische onderzoekers onder leiding van professor Peter Carmeliet publiceerden in de januari-editie van het magazine Nature Neuroscience dat directe toediening van de trofische factor, Vasculaire Endotheliale Groeifactor (VEGF), bij een ratmodel met ALS de overleving verlengde. De motorprestaties werden verbetert en de levensverwachting met gemiddeld 22 dagen verlengt.

De zeer belangrijke genen die de capaciteit bezitten om de hersencellen te ontwikkelen die in verbinding staan met het ruggenmerg, kunnen nieuwe inzichten geven in het repareren van de schade die berokkent wordt door ALS. Dat zijn de bevindingen van een onderzoek dat geleid wordt door Dr.Jeffrey Macklis.

Door ALSA gefinancierde wetenschappers toonden voor het eerst aan dat menselijke stamcellen in staat zijn motorneuronen aan te maken gelijkend op diegene die vernietigd worden door ALS. Zij toonden aan dat menselijke stamcellen kunnen integreren in het kritische gebied van het ruggenmerg dat de zenuwen levert die de spieren controleren. Dit is het gebied waar de cellen die door het ziekteproces worden aangetast voorkomen. Dit werd gemeld door een team van het Waisman Center aan de universiteit van Wisconsin geleid door Su-Chun Zhang.

Onderzoekers onder leiding van professor Jeffrey Rothstein hebben resultaten gepubliceerd in de januari editie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Er zou een potentieel nieuwe behandelingsroute zijn voor personen met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), gebruikmakend van een reeds bestaand medicijn.

De samenstelling veranderd het eiwit van de zenuwcelboodschapper (glutamaat).

Het medicijn "Ceftriaxone" is nu klaar voor klinische testen bij ALS.

Epidemiologen aan de universiteit van Harvard rapporteerden op 11 januari in het magazine Neurology dat mensen die dienden bij het leger een hoger risico lopen om ALS te ontwikkelen, veteranen van het leger hebben 1,5 keer meer kans om aan ALS te sterven in vergelijking met mensen die niet in het leger gediend hebben. Op 25 januari meldt een Nederlands onderzoeksteam dat fysieke activiteit geen invloed heeft op een verhoogd risico om ALS te ontwikkelen bij de algemene bevolking, ondanks dat andere studies dit weerleggen.

Onderzoekers rapporteren dat verscheidene vormen van moleculen, in bestaande samenstellingen in het laboratorium, de samenvoeging van mutant superoxide dismutase (SOD1) kunnen afremmen. SOD1 is de proteïne waarvan het gen onderbroken wordt, in sommige erfelijke vormen van ALS. Die efficiënte moleculen zijn toonaangevend bij het ontwikkelen van een nieuwe therapie om de ziekte te behandelen zei Professor Peter Lansbury, onderzoeker te Harvard.

Onderzoekers rapporteerden op 8 februari 2005 in het magazine " Neurology " dat bloedstalen verzameld van patiënten met Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) aanwijzingen bevatten van een retroviraal enzym, vaker dan controles van stalen zonder de ziekte. De genen van het enzym, omgekeerde transcriptie, zou stilletjes in het menselijk genoom gedragen worden, nog veel meer werk is vereist om te bepalen of het virus zou geassocieërd kunnen worden met ALS.

Door ALSA gefinancierde onderzoekers van het Zwitserse federale instituut van technologie en medewerkers uit Frankrijk meldden op 13 maart dat ALS muizen die in het ruggenmerg ingespoten werden met RNA techniek ( het gen uitschakelen ) betere motorvaardigheden tentoonspreiden. Een Brits bedrijf, Oxford Biomedica Ltd. uit Oxford, gebruikte de RNA techniek ook, maar injecteerde in de spier zelf, de overleving van SOD1 mutantmuizen werd hierdoor verlengd.

ALSA onderzoek over Menselijke Gentherapie, gepubliceerd in april, toont aan dat stamcellen genomen uit de buitenlaag van menselijke foetale hersenen kunnen worden gekweekt in het laboratorium, ze kunnen ertoe aangezet worden essentiële steuncellen voor motorneuronen te zijn, en ontwikkeld worden tot een factor die omringende zenuwcellen helpt te overleven. Professor Clive Svendsen, de onderzoeksleider, zei: we verheugen ons op de voortdurende interactie met ALSA wanneer we zorgvuldig stamcellen betrekken bij ons onderzoek.

Wetenschappers hebben muizen gecreëerd die de mutant SOD1 hebben en ook symptomen vertonen, opmerkelijk gelijkend op alle vormen van ALS. De muizen met de SOD1 mutatie tonen een betere greepsterkte indien ze behandeld werden met de RNA techniek, Volgens een rapport verschenen op het internet op 25 april in The Annals of Neurologie, door Dr. Timothy Miller en professor Don Cleveland van het Ludwig Instituut aan de universiteit van Californië. De snelle toepassing van deze techniek op ALS onderzoek maakt deel uit van het programma van de ALSA om nieuwe methodes te gebruiken in de strijd tegen deze ziekte.

In een artikel gepubliceerd in het magazine "Muscle and Nerve" in mei 2005, tonen de onderzoekers van het Jackson Laboratorium, die door het ALSA worden gefinancierd, aan dat de tredmolengang bij de ALS modelmuizen achteruitgaat, lang voordat de openlijke symptomen van de ziekte waarneembaar worden. Dit vroege en subtiele verlies van motorfunctie zou de wetenschappers kunnen helpen om de cruciale factoren van ALS beter te herkennen in het begin van het ziekteproces, gebruik makend van muizen die de ziekte modelleren. Nieuwe behandelingen kunnen het beste effect geven als ze zo vroeg mogelijk worden verstrekt. We moeten een therapie vinden die niet alleen de ziekte in bedwang houdt, maar die ook verhindert dat er zich onomkeerbare schade ontwikkelt, zei Kevin Seburn, een onderzoeker in de studie.

Onderzoekers die gefinancierd worden door ALSA publiceerden dat mutant SOD1 proteïne betrokken zijn bij sommige gevallen van erfelijke ALS en verschijnen in de mitochondria ( in de cel ). De mutant SOD1 vormt abnormale ophopingen binnenin dit deel van de hersenen van de muizen.

Bron: www.alsa.org

 

Share