TCH346: geen meetbaar effect bij ALS

08-03-2005

Onlangs heeft Novartis Pharma een studie uitgevoerd met een nieuw bestanddeel, TCH346 genaamd, ter behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose.

De zogenaamde fase 2 dose-ranging studie bij de mens is onlangs afgerond. In deze studie kreeg een deel van de mensen met ALS het middel TCH346; een ander deel kreeg een placebo (= per definitie niet werkzame stof) toegediend. Men wilde weten of TCH346 de progressiesnelheid van de ziekte vertraagde. In de studie is gekeken naar vier verschillende doseringen. Inmiddels werden de helaas teleurstellende resultaten bekend gemaakt: er is geen verschil in progressiesnelheid van de ziekte tussen patiënten die TCH346 kregen of placebo en er werd geen impact op overleving vastgesteld.

Geen bijkomende studies met TCH346 zijn momenteel gepland of lopende.

Via deze weg wil Novartis de patiënten en hun naasten alsook de onderzoekers en hun verpleegkundigen, hartelijk bedanken voor de deelname aan dit onderzoek. Novartis Pharma is ontgoocheld door dit nieuws maar wil hierbij haar blijvende inzet bevestigen in het klinisch onderzoek in het domein van de neurologie.

# # #

Voor bijkomende inlichtingen :

X.Thiriar

External Affairs Manager

e-mail: xavier.thiriar@pharma.novartis.com

Apr. M. De Ruyck

Regulatory and ExternalAffairs Director

e-mail: mimi.deruyck@pharma.novartis.com

Share