Uitputting glutathion verhoogt ALS

03-01-2008

Samenvatting:

De werking van selectieve en leeftijds afhankelijke motor neuron degeneratie in de menselijke Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) werd niet vastgelegd en de rol van glutathion (GSH) in combinatie met motor neuron sterfte blijft voornamelijk onbekend. Een cultuur systeem verwant aan het motor neuron en een transgenetisch muismodel werden gebruikt om het effect op de wijziging van het cellulair GSH op motor neuron cel sterfte te onderzoeken. Blootstelling van de NSC34 motor neuron verwante cellen aan het Ethacrynic zuur (EA) of L-Buthionine Sulfoximine verminderden het GSH niveau drastisch en werd vergezeld door een gestegen produktie van zuurstof reagerende species (ROS) gemeten door de DCF fluorescerend oxidatie analyse. Bovendien, GSH uitputting verminderde de oxidatieve stress tellers, AP-1 transcriptionele activatie, c-Jun, c-Fos en HO-1 uitdrukking in NSC34 cellen geanalyseerd door een luceferase rapporteur, westers blotting en respectievelijke kwantitatieve PCR analyses. De uitputting van GSH verminderde ook de mitochondriale funktie, het bevorderde de plaatsverandering van de tot celdood veroorzakende factor, het vrijmaken van het cytochroom c en de caspase 3 activatie en leidde als gevolg tot de celdood van de motor neuron verwante cellen. In een ALS-soortgelijk transgenetisch muismodel met overepressie van het G93A-SOD1 mutant gen, toonden we aan dat de vermindering van GSH in het ruggemerg en de motor neuron cellen in verband staan met AIF verplaatsing, caspase 3 activatie en motor neuron degeneratie gedurende het begin en het verloop van de ALS soortgelijke ziekte. Samengevat, de in vitro en in vivo gegevens voorgesteld in het huidige rapport toonden aan dat het verminderde GSH diverse wegen tot celdood ondersteunt en bijdraagt, op zijn minst gedeeltelijk, tot de motor neuron degeneratie in ALS.

Het volledig artikel:


 Uitputting glutathion verhoogt ALS

Vertaling: Isabel Vanrie

Share