Onderbreking van Italiaanse lithium carbonaat testen bij ALS door gebrek aan efficiëntie en serieuze zorgen over giftigheid.

09-11-2009

In februari 2008, werd een artikel gepubliceerd door Fornai en medewerkers in het tijdschrift PNAS, over het gebruik van lithium carbonaat in een kleine reeks bij 16 patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Volgens die studie toonde lithium carbonaat positieve effecten op de ziekteprogressie en de overleving van patiënten, met weinig of geen afwijkende gebeurtenissen. Op basis van deze extreem veelbelovende resultaten in een ziekte met een ernstig progressief en vernietigend verloop, startte in mei 2008 een dubbelblind, willekeurige, parallel groep, dosisvindende test. De studie ging gepaard met 20 Italiaanse ALS centra en was gepland om 15 maanden te duren.

Patiënten warden willekeurig op 2 doel serum niveaus van lithium gezet, één identiek aan de doeldosis van Fornai’s artikel (0.4-0.8 mEq/L) en de tweede lager (0.2-0.4 mEq/L). De lagere dosis wordt gewoonlijk aanzien als subtherapeutisch en werd gekozen als pseudoplacebo. Patiënten kregen ook riluzole.

In totaal werden 171 patiënten gerekruteerd. De interim analyse, uitgevoerd in oktober 2009, ontdekte dat 60% van de patiënten de test niet afmaakte (37 door dood/tracheotomie; 35 wegens ernstige afwijkende gebeurtenissen; 29 door stopzetting wegens gebrek aan effectiviteit en 2 wegens gebrek aan compliance). De zeer hoge niveaus van teststopzetting (ongeveer 2.5 keer hoger dan die geobserveerd in eender welke andere test voor ALS), en de verhoogde giftigheid van het medicijn vooral bij ALS patiënten met ademhalingsstoornissen (FVC<80%), spoorde het sturingscomité aan om onmiddellijk te stoppen met de test.

Data analyse die verzameld werd op het moment van de studiestopzetting heeft duidelijk aangetoond dat de 2 dosissen van lithium carbonaat die gebruikt werden in de test, niet significant verschilden in de overleving van patiënten, ziekteprogressie en frequentie en types van ernstige afwijkende gebeurtenissen. Bovendien, door het gebruik van referentie data van het Piemonte en Valle d’Aosta Register voor ALS, een Italiaans prospectief epidemiologisch register, was de overleving van patiënten die de 2 dosissen kregen van lithium carbonaat identiek aan dat wat geobserveerd werd bij patiënten van het Italiaanse register willekeurig gepaard door leeftijd en begin van de symptomen en geslacht, wat aangaf dat lithium carbonaat in deze test geen positief effect had op de overleving van de patiënt.

Vertaling: Joke Mulleners

Bron: Internationale ALS Alliantie

Klik hier voor het proefschrift: Sporen van ziekte in Amyotrofische Laterale Sclerose

Share