UMMS onderzoekers isoleren het eerste 'neuroprotectieve' gen bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose

16-06-2009

Genetische variant geassocieerd met verhoging van de overlevingsduur met 14 maanden

Een genetische variant die substantieel de overleving verhoogt van individuen met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), werd geïdentificeerd door een consortium van onderzoekers geleid door John Landers, PhD, Associate Professor of Neurology en Robert Brown, MD, DPhil, Chair and Professor of Neurology aan de University of Massachusetts Medical School. Ontdekking van de KIFAP3 genvariant werd gerapporteerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Dit verslag is het eerste dat genetische factoren beschrijft die de snelheid van progressie bepalen in ALS," zei Brown. "De bevinding reflecteert een echt internationale samenwerking waarin artsen en wetenschappers van bijna 20 teams in verschillende landen tezamen werkten om nieuwe methoden te gebruiken in genetica teneinde ALS te begrijpen."

ALS is een progressieve, neurodegeneratieve aandoening die de motorneuronen aantast in het centraal zenuwstelsel. Waar motorneuronen afsterven wordt het vermogen van de hersenen om signalen te sturen naar de lichaamsspieren gecompromitteerd. Dit leidt tot een verlies aan willekeurige spierbeweeglijkheid, verlamming en eventueel dood door respiratoir falen. In 1993 ontdekte een team, geleid door Dr. Brown, het eerste gen gelinkt aan familiale ALS, een anti-oxidant proteïne gekend als superoxide dismutase, of SOD1. Eerder dit jaar ontdekten Dr. Brown en zijn collega’s een mutatie in het FUS/TLS gen hetwelk geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor 5 percent van de vererfde gevallen van ALS. Er zijn slecht vier genen bekend die, wanneer gemuteerd, familiale ALS veroorzaken. De KIFAP3 genvariant is het eerste dat gelinkt wordt aan de progressiesnelheid van ALS.

Om de KIFAP3 genvariant te isoleren onderzochten een consortium van onderzoekers van de V.S., Mexico, Israel en Europa meer dan 300.000 genetische varianten bij meer dan 1.800 mensen met ALS en bijna 2.200 onaangetaste controlepersonen. Deze aanpak is gebaseerd op de veronderstelling dat natuurlijk voorkomende genvariaties zowel de vatbaarheid als het ziekteverloop kunnen beïnvloeden. Bij dit onderzoek ontdekte het consortium een voordelige variant van het KIFAP3 gen die geassocieerd was aan een verhoging van de overlevingstijd met 40 tot 50 procent.

Omdat overleving met ALS normaal maar drie tot vier jaar bedraagt, ervaren mensen met de KIFAP3 genvariant een substantieel voordeel. In feite is het impact van deze genvariant vergelijkbaar met het effect van het enige medicament (Riluzole) dat nu goedgekeurd werd voor gebruik in de Verenigde Staten. Nog belangrijker, deze genetische variant zou mogelijk de weg kunnen banen in toekomstige inspanningen in de ontwikkeling van toekomstige medicatie.

Terwijl nu nog niet duidelijk is hoe de KIFAP3 genvariant de progressie van ALS wijzigt, weten onderzoekers dat het betrokken is in een aantal cellulaire processen, met inbegrip van het transport van essentiële moleculen doorheen de zenuwcel.

"De voordelige genvariant vermindert het gehalte aan motorproteïnecomplexen in zenuwen," zei Landers. "Dit complex transporteert substanties doorheen verschillende delen van zenuwcellen. Als we de basis voor de voordelige effecten kunnen begrijpen in ALS, dan kan dat potentieel een target verschaffen voor de ontwikkeling van nieuwe ALS behandelingen. "

Ammar Al-Chalabi, PhD, co-senior auteur van de studie en Professor of Neurology and complex disease genetics aan het King's College, London voegde eraan toe, "Behandelingen kunnen nu rechtstreeks ontworpen worden om de effecten van deze genvariatie te exploiteren. "

Vertaling: Hendrik Clara

Bron: ALS Independence

Share