ET Cytokinetics maakt bekend dat het een bestemming zal geven aan CK-2017357 als weesgeneesmiddel voor de behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose

17-05-2010

Cytokinetics, Incorporated (NASDAQ: CYTK) maakte vandaag bekend dat hun snelle skeletale spiertroponine activator, CK-2017357, is toegestaan door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en bestemd is als weesgeneesmiddel voor de potentiële behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). CK-2017357 is het leidende kandidaat geneesmiddel dat naar voren kwam door het bedrijf als skeletale sarcomeer activator programma. Cytokinetics is van plan om een klinische Fase II trial te leiden waaruit moet blijken dat CF-2017357 ook effectief werkzaam is bij ALS patiënten. Deze zal plaats vinden in de eerste helft van 2010.

Een titel van weesgeneesmiddel wordt verleend door het FDA Kabinet voor Weesgeneesmiddel Productontwikkeling aan nieuwe medicijnen en biologische middelen die mogelijk een behandeling kunnen verschaffen bij een toestand waaraan minder dan 200.000 personen lijden in de Verenigde Staten of bij meer dan 200.000 personen waarbij er geen aanvaardbare verwachting is dat de kosten van de ontwikkeling en verdeling van het medicijn zal teruggewonnen worden. Deze titel kan een aantal potentiële prikkels geven. Deze kunnen mogelijk een zevenjarige periode van V.S. marketing exclusiviteit inhouden vanaf de datum van marktgoedkeuring zodat volgende voordelen verkregen worden: financiering van klinische studies, bijstand voor de opzet van de studie, ontheffing van FDA gebruiksvergoedingen en belastingkredieten voor klinisch onderzoek.

“ We zijn allen tevreden dat de FDA het middel CK-2017357 tot status van weesgeneesmiddel heeft verheven als potentiële behandeling voor ALS. Deze titel geeft hun erkenning aan dat dit nieuw kandidaat geneesmiddel een belangrijke aanspraak kan maken aan onvervulde medische noden van patiënten die lijden aan deze trieste en altijd fatale ziekte ” , zei Andrew A. Wolff, M.D, Hooggeplaatst Vice-President en Medisch Hoofdgeneesheer van Cytokinetics. “ Met de geplande start van onze Fase II trial om het effect en werking bij ALS patiënten vast te stellen kijken we verder vooruit om nauwer samen te werken met regelgevers. Verder doen onze klinische onderzoekers en voornaamste opinieleiders op het terrein van ALS er alles aan om dit veelbelovend kandidaat geneesmiddel sneller doorheen de klinische ontwikkeling te loodsen ” .

Achtergrond over Amyotrofische Laterale Sclerose.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve, neurodegeneratieve ziekte die 20.000 à 30.000 mensen in de Verenigde Staten treft. Ongeveer 5.600 nieuwe gevallen krijgen elk jaar de diagnose ALS. De gemiddelde levensverwachting van een ALS patiënt is ongeveer drie tot vijf jaar en enkel 10% van de patiënten overleeft meer dan 10 jaar. Overlijden is meestal het gevolg van het falen van de ademhaling omdat er een verminderde kracht is van de skeletale spieren die verantwoordelijk zijn voor de ademhaling. Weinig opties bestaan er voor de behandeling van deze patiënten, dit heeft tot resultaat dat er een hoge onvervulde nood is aan nieuwe therapeutische opties om het hoofd te bieden aan de symptomen om de progressie van de ziekte te wijzigen van deze trieste ziekte.

Ontwikkelingsstatus van CK-2017357.

Cytokinetics heeft recent gegevens bekendgemaakt over twee klinische Fase I trials met betrekking tot de evaluatie van CK-2017357. De eerste trial is een tweedelige, enkele dosis, klinische Fase I trial van CK-2017357. Deel A van deze trial is ontworpen om de veiligheid, de verdraagbaarheid en het farmacokinetisch profiel bij toenemende enkele dosissen van dit kandidaat geneesmiddel bij gezonde vrijwilligers aan te tonen en om uit te maken welke de maximum verdraagbare dosis en plasma concentratie is. Tot op heden zijn enkele dosissen tot 2.000 mg toegediend zonder dat er ontoelaatbare nadelige gevolgen zijn waargenomen. Deel B van deze trial is ontworpen om de farmacodynamische effecten van CK-2017357 bij skeletale spierfunctie na orale enkele dosissen van 250, 500 en 1.000 mg vast te stellen en de balans op te maken van de verhouding betreffende de effecten die waargenomen zijn bij de betrokken plasma concentraties van CK-2017357 en dit ook bij gezonde vrijwilligers. Bij deel B, CK-2017357 produceerde concentratie afhankelijke, statistische belangrijke verhogingen tegenover placebo in de krachtontwikkeling van de spier vooraan aan het onderbeen, de spier die men evalueerde in deel B van deze trial. CK-2017357 werd goed verdragen en er werden geen enkele belangrijke nadelige gevolgen vastgesteld.

De tweede trial was met een veelvoudige dosis, de klinische Fase I trial met CK-2017357 was ontworpen om de veiligheid, verdraagbaarheid en het farmacokinetisch profiel van CK-2017357 te onderzoeken na veelvoudige orale dosissen en regelmatig gebruik bij gezonde mannelijke vrijwilligers. De trial evalueerde dosissen die plasma concentraties produceerden in de grootte die geassocieerd werd met farmacodynamische activiteit bij deel B van de enkele dosis Fase I studie. Bij regelmatig gebruik zijn en de maximum plasma concentratie en het gebied onder de CK-2017357 plasma concentratie tegenover de tijdcurve van voor de dosering tot 24 uur na de dosering over het algemeen dosis evenredig. Over het algemeen was de systematische opname van CK-2017357 in deze trial heel hoog en de interindividuele variatie was laag. Bovendien werden deze veelvoudige dosis regimes van CK-2017357 zeer goed verdragen en ook waren er geen serieuze neveneffecten waar te nemen. Het bedrijf is van mening dat deze resultaten in combinatie met de gegevens van de klinische Fase I trial met enkele dosis beweging brengt bij de geplande klinische Fase II trial gegevens bij het bewijzen van hun doeltreffendheid bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen en andere toestanden die bewegen bemoeilijken zoals Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en aanverwante.

Achtergrond over Cytokinetics ’ Skeletale Spiercontractiliteits Programma.

CK-2017357, een snelle skeletale spiertroponine activator, is het leidende kandidaat geneesmiddel van het skeletale sarcomeer activator programma van het bedrijf.

CK-2017357 activeert selectief het snelle skeletale troponine complex door zijn gevoeligheid voor calcium te laten verhogen en dit zal leiden tot toename van spierkracht. Dit mechanisme heeft bemoedigende farmacologische werking bij preklinische modellen aangetoond dat van belang kan zijn voor potentiële behandeling van ziekten die betrekking hebben tot veroudering, verlies van spierkracht of neuromusculair slecht functioneren. Skeletale spiercontractiliteit ontstaat door sarcomeer, de fundamentele eenheid van skeletale spiercontractie. Het is een zeer geordende cytoskelet structuur samengesteld uit skeletale spiermyosine, de cytoskeletale motor die onmiddellijk verantwoordelijk is voor het omzetten van chemische energie in mechanische kracht, actine, en een aantal regelgevende eiwitten, troponines en tropomyosine, die de actine - myosine wisselwerking doet afhangen van veranderingen van intracellulaire calcium niveaus. Cytokinetics ’ skeletale spiercontractiliteits programma is gericht op de ontdekking en ontwikkeling van kleine moleculaire skeletale sarcomeer activatoren en maakt gebruik van Cytokinetics ’ kennis ontwikkeld bij hun lopende ontdekking en ontwikkeling cardiologische sarcomeer activatoren, met inbegrip van cardiologische myosine activator omecamtiv mecarbil, wat nu in een klinische ontwikkeling zit als een mogelijke behandeling voor hartfalen. Skeletale sarcomeer activatoren hebben farmacologische werking aangetoond bij preklinische modellen die kunnen leiden tot nieuwe therapeutische opties voor ziekten die betrekking hebben tot veroudering, verlies van spierkracht of neuromusculair slecht functioneren. De klinische effecten van verlies van spierkracht, vermoeidheid en verlies van mobiliteit kan leiden tot verminderde kwaliteit van leven en in sommige gevallen tot levensbedreigende complicaties. Door onmiddellijke verbetering van de skeletale spierfunctie kan een kleine moleculaire activator van de skeletale sarcomeer mogelijk potentiële verandering brengen in fysieke kracht en kwaliteit van leven en zo de overleving van de patiënt bevorderen.

Over Cytokinetics

Cytokinetics is een biofarmaceutisch klinisch onderzoeksbedrijf dat zich richt op de ontdekking en ontwikkeling van kleine therapeutische moleculen die spierfuncties moduleren voor de potentiële behandeling van ernstige ziekten en medische toestanden. Cytokinetics ’ leidende kandidaat geneesmiddel voor zijn cardiologisch spiercontractiliteits programma, omecamtiv mecarbil (voorheen CK-1827452), is in een klinische ontwikkeling als potentiële behandeling voor hartfalen. Amgen Inc. heeft wereldwijd een exclusieve vergunning (met uitzondering van Japan) voor de ontwikkeling en commercialisering van omecamtiv mecarbil en aanverwante verbindingen. Dat is het thema van Cytokinetics ’ specifieke ontwikkelings en commercialisatie deelname rechten. Cytokinetics is in zijn eentje CK-2017357 aan het ontwikkelen, een skeletale spieractivator, als een potentiële behandeling voor ziekten en aandoeningen die te maken hebben met veroudering, verlies van spierkracht of neuromusculair slecht functioneren. CK-2017357 was het onderwerp van de klinische Fase I trials. Cytokinetics is ook niet klinische ontwikkelingen aan het uitvoeren bij verbindingen die gelijke spiercontractiliteit onderdrukt en die mogelijk nuttig zijn als potentiële behandelingen voor ziekten en aandoeningen zoals systematische verhoogde bloeddruk of bronchoconstrictie. Bovendien heeft vroeger onderzoek van Cytokinetics drie antikanker kandidaat geneesmiddelen gegenereerd die ondertussen aan een klinische ontwikkeling bezig zijn: Ispinesib, SB-743921 en GSK-923295. Al deze kandidaat geneesmiddelen en potentiële kandidaat geneesmiddelen zijn bekomen door onderzoeksactiviteiten van Cytokinetics en zijn gericht op de cytoskeleton. De cytoskeleton is een ingewikkelde biologische infrastructuur die een fundamentele rol speelt binnenin elke menselijke cel. Bijkomende informatie over Cytokinetics kan verkregen worden op www.cytokinetics.com .

Vertaling: Jan Van der Veken

Bron: ALS Independence

Share