ALS en hart- en vaatziekten

22-10-2011

Hogere kans op ALS bij gunstig cardiovasculair risicoprofiel

Esther van Osselen

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) slaat vaker toe in families met weinig hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een grootschalig patiëntcontrole-onderzoek van de Universiteit Utrecht, waaraan in 2006-2009 bijna alle ALS-patiënten in Nederland deelnamen (Neurology. 2011;77:1363-9).

Van de 878 ALS-patiënten die waren gevonden, vulden 635 patiënten de vragenlijsten in over het vóórkomen van ALS, de ziekte van Parkinson, dementie, beroerten en hartinfarcten bij eerste- en tweedegraadsfamilieleden. De 1616 controlepersonen werden gevonden in de huisartsenpraktijken van de deelnemende ALS-patiënten en gematcht op sekse en leeftijd.

In de families van ALS-patiënten bleken significant minder hart- en vaatziekten voor te komen dan bij controlepersonen. Bij familiair voorkomend ALS met een risicoratio λ van 0,73 (95%-BI: 0,57-0,94) nog minder dan in families met maar één ALS-patiënt (λ = 0,88; 95%-BI: 0,82-0,95). Vooral het aantal hartinfarcten was lager.

Eerder was al aangetoond dat ALS-patiënten zelf minder vaak hypertensie, overgewicht, hartinfarcten en beroertes krijgen. Een gunstig vetspectrum gaat gepaard met een snellere progressie van de ALS. Een gunstig cardiovasculair risicoprofiel kan een direct oorzakelijk verband hebben met het optreden van ALS, maar het kan ook zijn dat het een marker is voor een andere causale factor. De onderzoekers opperen in dit verband lichaamsbeweging. Hierover wordt gesproken nadat Italiaanse profvoetballers een 6 maal verhoogd risico op ALS bleken te hebben.

In eerdere studies waren verbanden gevonden tussen ALS en de ziekte van Parkinson en dementie. Deze verbanden werden in de Nederlandse patiëntenpopulatie niet zo sterk teruggevonden.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Share