Vingerlengte is een aanwijzing voor de ziekte van de Motor Neuronen

02-09-2011

Academic Journal

Voorafgaand aan het gedrukte artikel in The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry onthult gepubliceerd onderzoek dat mensen met de meest voorkomende vorm van MND (Motor Neuron Disease) ook ALS genoemd meestal relatief lange ringvingers hebben.

MND is een ernstige neurodegeneratieve aandoening die leidt tot algehele progressieve verlamming, met als gevolg de dood door verstikking. Een persoon overleefd gemiddeld tot 2 jaar na diagnose. De oorzaak van de ziekte blijft tot nu toe onbekend, hoewel prenatale factoren ook belangrijk geacht worden.

Het is geweten dat genetische factoren een rol spelen bij de aandoening MND. Sporten wordt eveneens beschouwd als een risicofactor tot het ontwikkelen van MND.

Zowel bij mannen als vrouwen zijn de motor neuronen afhankelijk van testosteron om te overleven. Mannen ontwikkelen MND sneller dan vrouwen en zijn ook blootgesteld aan hogere waarden van testosteron voor hun geboorte.

Wetenschappers van het Verenigd Koninkrijk veronderstelden dat de hoge prenatale testosteron waarden eerder dan het geslacht zelf een risico factor inhouden voor het ontwikkelen van MND op latere leeftijd, misschien omdat dit de volwassen motor neuronen minder gevoelig maakt voor testosteron.

De onderzoekers van het King’s College Londen en Oxford University Nuffield Department of Clinical Neurosciences, keken naar de verhouding van de lengte van wijsvinger tot ringvinger, gekend als de 2D:4D verhouding. Dit wordt berekend door de lengte van de wijsvinger van de rechterhand te delen door de lengte van de ringvinger.

Een lage verhouding betekent dat de ringvinger relatief lang is vergeleken met de wijsvinger en geacht wordt een indicator te zijn voor hoge prenatale testosteron waarden bij mannen en vrouwen (en is waarschijnlijk de reden waarom mannen algemeen langere ringvingers dan wijsvingers hebben, terwijl dat bij vrouwen vaak anders is).

Er werd een studie gestart met 141 personen, waarvan 110 bruikbare resultaten werden geboekt, bij zowel mensen met als zonder de referentiecriteria van MND.

Een digitale camera werd gebruikt om de handen en de vingerlengte te fotograferen en daarmee de verhoudingen tussen de vingers te kunnen berekenen.

De 2D:4D verhouding was telkens kleiner bij mensen die aan ALS leden, als bij mensen die niet aan de ziekte lijden.

De wetenschappers zeggen dat de resultaten suggereren dat de testosteron waarden bij een persoon gedurende zijn ontwikkeling invloed kunnen hebben op het risico om ALS te ontwikkelen.

De auteurs concluderen: onze vermelde vergelijking tussen 2D:4D en ALS ondersteunen niettemin de mogelijkheid dat zeer vroege factoren in de embryonale ontwikkeling invloed hebben op degeneratie van de motorneuronen die bij volwassenen begint.

Vertaling: Nathalie

Bron: ALS Independence 

Share