Voordeel van de Awaji diagnostische algoritme voor Amyotrofische Lateraal Sclerose : een voorspellende studie.

04-11-2011

Schrooten M, Smetcoren C, Robberecht W, Van Damme P.
Departement Neurologie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Leuven, België

Samenvatting

DOELSTELLING
Vroege en accurate diagnose van Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is belangrijk voor patiëntenzorg en voor hun opname in klinische studies. Studies op basis van gegevens uit het verleden suggereren dat het gebruik van de Awaji algoritme voor de diagnose van ALS gevoeliger is voor het stellen van vroege diagnose dan de momenteel gebruikte herziene El Escorial criteria.

METHODE
We vergeleken voorspellend de herziene El Escorial criteria met het Awaji algoritme in patiënten met vermoedelijke ALS die ons consulteerden in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven tussen januari 2008 en april 2010.

RESULTATEN 
Van 200 patiënten die ons bezochten in het kader van mogelijks ALS, konden respectievelijk 66% en 85% worden gecategoriseerd als definitieve of vermoedelijke ALS bij hun eerste onderzoek volgens enerzijds de herziene El Escorial en anderzijds het Awaji algoritme (p < 5,6 x 10(-17)). Dit komt overeen met een > 50% vermindering van patiënten die niet geschikt zijn voor deelname aan klinische studies. Toepassen van de Awaji algoritme maakte de diagnose van ALS waarschijnlijker bij minstens 1 diagnostische categorie in 25,7% van de patiënten en identificeerde minstens 1 bijkomende regio met elektrodiagnostische verschijnselen van voortschrijdend verlies van lagere motor neuronen in 46,4% van de elektrodiagnostische onderzoeken. Toepassing van de Awaji algoritme resulteerde in geen enkele vals positieve diagnose van ALS in deze studie.

INTERPRETATIE
Onze gegevens tonen aan dat de Awaji algoritme significant gevoeliger is dan de herziene El Escorial criteria, zonder te resulteren in vals positieve diagnosen voor ALS. Het dient daarom gebruikt te worden in klinische studies.

 

Vertaling: Dirk De Valck

Bron: Pubmed

Share