Onderzoek naar ALS zit in een stroomversnelling

← ga terug naar Persberichten

Persbericht – Leuven – 02/12/2022
Onderzoek naar ALS zit in een stroomversnelling
De ALS Liga organiseert op maandag 19 december, van 13u00 tot 15u00, een infosessie over recente doorbraken in het onderzoek naar een behandeling van ALS op de hoofdzetel aan de Vaartkom 17 in Leuven.

Professor Philip Van Damme van het Neuromusculair Referentiecentrum (UZ Leuven) en professor Ludo Van den Bosch van het Laboratorium voor Neurobiologie (VIB- KU Leuven) komen praten over de studies die momenteel lopen in hun laboratoria en welke onderzoeken er op touw staan.

Reden tot hoop

Met een tiental lopende klinische studies is er meer dan hoop dat Als een behandelbare ziekte is.

Er wordt eveneens verslag gemaakt van wat er wereldwijd beweegt in het ALS veld, zoals besproken zal worden op het 33e Internationaal symposium, dat plaats vindt van 6 tot 9 december 2022.

De zenuw-spierziekte ALS & ALS Liga
ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer bewegen, spreken, slikken en ademen & raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing. Wereldwijd lijden meer dan 400.000 mensen aan ALS: ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. De meeste patiënten krijgen ALS rond hun 60 jaar, maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

ALS Liga België is een nationale non-profit organisatie voor mensen met ALS, aangewezen op donaties en opbrengsten uit acties die tracht de laatste levensjaren van patiënten zo kwalitatief mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak. We lenen hulpmiddelen uit inzake mobiliteit en communicatie, komen op voor de rechten van patiënten bij de overheid en voorzien hen van zorg en opvang op maat. We stimuleren en financieren wetenschappelijk onderzoek via het fonds A Cure for ALS.

Contact: 
Evy Reviers
Evy@ALS.be
 

Share