Pilootproject Casemanagement

PERSBERICHT

Frank Vandenbroucke
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Maandag 26 juni 2023

Een primeur: patiëntenverenigingen MS en Parkinson krijgen zelf de regie van zorg in handen

Op welke manier voorzie je in gepaste ondersteuning voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson, zodat hun zorg afgestemd is op wat voor hen er echt toe doet? Om die vraag te beantwoorden zet Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een proefproject op poten dat alle vertrouwen geeft aan de respectievelijke patiëntenorganisaties. Zo zullen de patiëntenorganisaties voor MS, Parkinson - maar ook voor de ziekte van Huntington en ALS - een casemanager kunnen aanstellen om patiënten te helpen om hun noden en vragen aan bod te laten komen bij het uittekenen én opvolgen van hun multidisciplinaire zorgtraject. "De vraag naar multidisciplinaire zorg, met een geïntegreerde aanpak die ook oog heeft voor het welzijn en de levensdoelen van de patiënt, wordt al langer bepleit door patiëntenorganisaties. Een gelijk hebben ze. Focussen op goeie zorg, maar ook de kwaliteit van leven: dat is de richting die heel onze zorg uit moet", zegt Vandenbroucke, die 2,3 miljoen euro investeert in het project en waarvoor het Verzekeringscomité van het RIZIV maandag groen licht gaf.

In de voorbije 40 jaar is een hele weg afgelegd in de benadering van de zorg van chronische, maar ook ongeneeslijke aandoeningen, zoals MS of Parkinson. Aandoeningen die een mensenleven traag maar zeker op zijn kop zetten, en dat niet altijd enkel op een fysiek zichtbare manier. Door de grote variatie in klachten en beperkingen is het evident dat patiënten van zulke aandoeningen een erg diverse zorgbehoefte hebben waar vele zorgactoren toe bijdragen. De vraag naar multidisciplinaire zorg, met een geïntegreerde aanpak die ook oog heeft voor het welzijn van patiënt, wordt al meerdere jaren bepleit door de patiëntenverenigingen zoals MS en Parkinson, maar ook patiëntenorganisaties van zeldzame aandoeningen zoals ALS en Huntington.
Frank Vandenbroucke: "De MS-Liga bijvoorbeeld speelt een voortrekkersrol om gestructureerde multidisciplinaire zorg aan te bieden voor elke persoon met MS.

Zo loopt al meer dan 10 jaar nu in 16 ziekenhuizen een multidisciplinaire samenwerking. Onder leiding van neurologen worden patiënten, op maat van hun behoeften, via een multidisciplinaire raadpleging (MDR) opgevolgd door revalidatieartsen, MS-verpleegkundigen, kinesisten, (neuro)psychologen, ergotherapeuten, maar ook maatschappelijk werkers van de MS-liga. Het is precies dat model dat we nu willen verankeren voor verschillende chronische aandoeningen, door patiëntenverenigingen zelf de regie in handen te geven. Zij kunnen beter dan wie dan ook inschatten wat patiënten nodig hebben en zelf willen: dit gaat niet alleen om gepaste zorg, maar ook om kwaliteit van leven."

Concreet investeert Vandenbroucke nu 2,3 miljoen euro in een proefproject om ervoor te zorgen dat patiëntenorganisaties zelf een casemanager kunnen aanstellen. Een casemanager is iemand die ondersteunt en dé referentiepersoon is voor de patiënt, zijn of haar familie en het zorgteam; iemand ook die de nodige signalen opvangt en helpt vertalen en de patiënt wegwijs maakt, ondersteunt en versterkt – wat voor veel mensen niet evident is, zeker wanneer het bijvoorbeeld op een bepaald moment moeilijker loopt. De casemanager is een vertrouwenspersoon die dus zelf niet optreedt als zorgverlener, maar wel heel dicht bij de patiënt staat. Dat kan bijvoorbeeld een buurt- of welzijnswerker zijn, of een sociaal assistent, maar de casemanager handelt altijd onder de hoede van de betrokken patiëntenorganisatie. Op dit moment wordt het experiment opengesteld voor mensen met MS, Parkinson, Huntington en ALS. De betrokken patiëntenorganisaties kunnen daarvoor intekenen bij het Riziv vanaf 1 juli en dat voor een periode van 3 jaar.

Vandenbroucke: "In onze gezondheidszorg moeten we investeren, maar we moeten ze ook hervormen. In het model van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg - dat we trouwens voor heel onze gezondheidszorg nastreven en wat ik ook beoog met het Interfederaal Plan Geïntegreerde zorg in nauwe samenwerking met de deelstaten - vormt de casemanager een belangrijke schakel. Want de vraag die we altijd moeten stellen, is: welke zorg en ondersteuning heeft een patiënt nodig om zo lang mogelijk ook een kwaliteitsvol leven te leiden? Voor mensen met een chronische aandoening des te meer. Heel belangrijk daarbij is dat de zorg dus ook oog heeft voor alle vragen waar een patiënt en zijn naasten mee geconfronteerd worden. De kwaliteit van leven en ingaan op wat de patiënt zelf daar onder verstaat, is minstens even belangrijk als de zorg zelf en daarvoor zijn patiëntenorganisaties uiteraard heel goed geplaatst. Met dit proefproject van de casemanagers geven we patiëntenorganisaties daarvoor nu zelf de regie in handen."

Vacature: Casemanager Ligue SLA - Wallonie et Bruxelles  

 

Share