Precision ALS: AI inschakelen om nieuwe inzichten in ALS te verwerven

15-11-2022

We spraken met professor Orla Hardiman, directrice van Precision ALS, over het opwindende nieuwe pan-Europese programma voor ALS.

Begin maart lanceerde Tánaiste Leo Varadkar het nieuwe pan-Europese precisiegeneeskundig onderzoekprogramma voor ALS of amyotrofische laterale sclerose. Dit programma heet Precision ALS en wordt ondersteund door de Ierse overheid via Science Foundation Ireland (SFI), dat 5 miljoen euro investeert. Dit bedrag wordt aangevuld met nog eens 5 miljoen euro van industriële partners. Precision ALS brengt clinici, computerwetenschappers, informatie-ingenieurs, technologen en datawetenschappers samen. Het zal een innovatief en interactief platform voor al het klinisch Europees ALS-onderzoek opzetten, dat op zijn beurt AI zal inschakelen ter analyse van grote hoeveelheden gegevens. Dit grote en ambitieuze project plaatst de Academische Neurologie-eenheid van de School of Medicine op de voorgrond. Deze eenheid werkt nu al met bijna 50 onderzoekers en houdt zich bezig met onder andere geneesmiddelenontdekking, genomica, de ontwikkeling van biomerkers dankzij klinisch onderzoek, resultatenmaatstaven en onderzoek naar gezondheidsdiensten. Professor Orla Hardiman, directrice van Precision ALS en professor Neurologie aan Trinity College Dublin, sprak met ons over de impact ervan:

“Dit programma biedt verdere ondersteuning aan onze initiatieven met betrekking tot onderzoeksgebieden op PhD- en postdoctoraal niveau. Het heeft de benoeming van een professor, twee geassocieerde professoren en een assistent-professor bevorderd. We gaan uit van een verdere expansie naarmate het programma vordert.”

Precision ALS strookt helemaal met de thematische sterke punten van de Academische Neurologie-eenheid. De eenheid spitst zich toe op het late stadium van translationeel en klinisch onderzoek en heeft toonaangevende figuren op het vlak van klinische en cognitieve fenotypering, neuro-imaging, neuro-elektrische signaalanalyse en imaging met betrekking tot ALS onder haar vleugels. Bovendien zijn de gezondheidsdiensten en het mantelzorgonderzoek van de eenheid zeer geavanceerd. De ALS-patiënt staat dan ook helemaal centraal in het Precision ALS-programma. Professor Hardiman beschrijft de voortdurende impuls om te komen tot betere behandelingen en resultaten:

“ALS is een heterogene ziekte. Het werk dat we al publiceerden en dat een grote impact heeft, heeft dit bevestigd. In samenwerking met onze collega’s van het ADAPT Centre wil Precision ALS nieuwe instrumenten aanreiken om de biologische basis van de heterogeniteit beter te begrijpen. We weten dat deze heterogeniteit één van de redenen is waarom het klinisch onderzoek tot nog toe is tegengevallen. Dit is deels te wijten aan de onderliggende heterogeniteit van biologische factoren die de ziekte aandrijven en die we nog niet goed kennen. Het is ook te wijten aan de beperkingen van de huidige resultaatmaatstaven die we aanwenden in klinisch onderzoek. Er bestaat een consensus dat deze maatstaven niet langer voldoen en er is dringend behoefte aan betere objectieve en op data gebaseerde maatstaven. Onze onderzoeksgroep is goed geplaatst om het onderzoek te leiden en het noodzakelijke bewijsmateriaal te genereren om de huidige beperkingen van onze resultaatmaatstaven aan te pakken.

De doestelling van Precision ALS is de identificatie en de volledige typering van patiëntsubcohorten, zodat we elke patiënt het juiste geneesmiddel kunnen verschaffen op het juiste moment. We willen ook betere en betrouwbaarder op data gebaseerde resultaatmaatstaven ontwikkelen, die niet onderhevig zijn aan de variabiliteit en scheeftrekking die de huidige maatstaven parten spelen.”

Precision ALS is een heel collaboratief project. Het programma wordt geleid door twee SFI-centra, ADAPT en FutureNeuro, en de onderzoekers zullen samenwerken met TRICALS, een onafhankelijk consortium van ALS-experten, patiënten, en patiëntbelangengroepen uit heel Europa. Professor Hardiman zegt het volgende over het samenwerkingsverband:

“Het is een privilege samen met collega’s uit heel Europa te kunnen werken aan dit vernieuwende project, en het is opbeurend dat we uitstekende contacten hebben gelegd met belangrijke farmaceutische en datawetenschappelijke ondernemingen.”

Vertaling: Bart De Becker
Bron: Trinity College Dublin
 

Share