Spraak en communicatie

← ga terug naar Hulpmiddelen?

In een revalidatiecentrum worden patiënten met een Neuro Musculaire aandoening in een speciaal team behandeld. Binnen deze groep nemen mensen met ALS een aparte plaats in met name door het vaak snelle en dramatische verloop van het ziekteproces.

Een neuro musculair team bestaat uit een revalidatiearts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een neuroloog.

De begeleiding van mensen met ALS vraagt een specifieke aanpak. De vaak snelle achteruitgang en de slechte prognose zorgen voor een vraag naar begeleiding op vele gebieden. De grote vermoeibaarheid vraagt om kortdurende contacten, rekening houdend met de belastbaarheid van zowel patiënt als van zijn of haar omgeving. Er moet steeds gestreefd worden het voor de mensen mogelijk te maken tot het einde thuis te blijven op een door hen aanvaardbare manier. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt en kan zeer intensief zijn, maar zal vaak aan het eind minder worden omdat de steun vooral binnen de eigen kring wordt gezocht. Als langdurige behandeling gewenst is, zal er gezocht worden naar mogelijkheden zo dicht mogelijk bij en indien nodig aan huis.

Share