Shake het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen.

19-02-2008

Binnen de Katholieke Hogeschool Kempen loopt al enkele jaren voedingsonderzoek bij dementerenden, geschoeid op een interdisciplinaire leest: verpleegkunde, voeding- en dieetkunde en industriële wetenschappen. Binnen dit Shake-onderzoek luidde de startvraag: “Hoe kunnen we, rekening houdend met de organisatorische beperkingen, zorgen voor goede, evenwichtige voeding voor onze zeer ernstig dementerende bewoners?” De afgelopen twee jaar kwam dit onderzoek in een stroomversnelling omwille van financiering met geld voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO).

 

Volledig artikel:


Shake het ontbijt van de toekomst.pdf

Share