ALS-liaison: een nieuwe dienstverlening

← ga terug naar Opvang & Thuiszorg

Alle ALS-patiënten (pALS) die zich aanmelden bij de ALS Liga, alsook hun familie, kunnen beroep doen op de ALS-Liaison voor ondersteuning, begeleiding en advies om een optimale thuissituatie te realiseren. Dit is volledig gratis, met uitzondering van eventuele verplaatsingskosten.

In een eerste fase, doen we een grondige analyse van de situatie, zodat we de specifieke noden van de pALS leren kennen. Om dit te bereiken, nodigen we de pALS en hun mantelzorgers graag uit voor een verkennend gesprek. Om efficiënt te werken, gaan deze gesprekken bij voorkeur door op ons secretariaat (in Leuven). Indien dit om één of andere reden moeilijk haalbaar is, kan een huisbezoek ingepland worden. 

In een volgende stap bekijken we samen met alle partijen, eventueel ook mantelzorgers, zorgverleners, huisarts en verpleegkundigen welke oplossingen voor bepaalde noden mogelijk zijn. Vervolgens wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld dat streeft naar een optimale thuissituatie. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk thuis kan verblijven in de beste omstandigheden. 

Ook in noodsituaties kan u bij ons terecht voor ondersteuning, begeleiding en advies. 

De gratis dienstverlening van de ALS-LIAISON is er voor alle Nederlandstalige pALS in Vlaanderen en Brussel die thuis verblijven en niet langer zelfredzaam zijn. Dit is gefinancierd door de FOD sociale zekerheid en gebeurt in samenwerking met alle conventieziekenhuizen. 

Heb je nood aan ondersteuning om een optimale thuissituatie te realiseren? Neem dan contact op met ons via liaison@ALS.be of 016/23.95.82.


ALS Liaison folder

Share