Gecombineerde FDG PET van de hersenen en het ruggenmerg laat toe om ALS te onderscheiden van ziekten die ALS nabootsen

29-04-2020

Donatienne Van Weehaeghe, Martijn Devrome, Georg Schramm, Joke De Vocht, Wies Deckers, Kristof Baete, Philip Van Damme, Michel Koole & Koen Van Laere

Abstract

Doel
ALS is een progressieve neurodegeneratieve aandoening met een vertraging van gemiddeld 1 jaar tussen het begin van symptomen en de diagnose. Studies hebben de waarde aangetoond van [18F]-FDG PET als een gevoelige diagnostische biomerker, maar de mogelijkheid om ALS-patiënten te onderscheiden van patiënten met symptomen die ALS nabootsen was nog niet onderzocht. We gingen na of de combinatie van [18F]-FDG PET-CT van de hersenen en het ruggenmerg differentieel kan diagnosticeren tussen ALS en ziekten die ALS nabootsen, in een diagnostische omgeving van het echte leven.

Methoden
Patiënten met een vermoedelijke diagnose ALS (n = 98; 64.8 ± 11 jaar; 61 M) ondergingen [18F]-FDG PET-CT scans van de hersenen en het ruggenmerg. In 62 patiënten werd de ALS diagnose bevestigd (67.8 ± 10 jaar; 35 M) na longitudinale opvolging (gemiddeld 18.1 ± 8.4 maanden). In 23 patiënten werd de diagnose van een andere ziekte gesteld (ziekten die ALS nabootsen, 60.9 ± 12.9 jaar; 17 M) en 13 hadden een variante motor neuron ziekte, primaire laterale sclerose (PLS; n = 4; 53.6 ± 2.5 jaar; 2 M) en progressieve musculaire atrofie (PMA; n = 9; 58.4 ± 7.3 jaar; 7 M). Het metabolisme van het ruggenmerg werd bepaald na manuele en geautomatiseerde segmentatie. VOI- en voxel-gebaseerde vergelijkingen werden uitgevoerd. Bovendien werd een ondersteunende vector machine (Engelstalige afkorting SVM) benadering toegepast om de onderscheidende kracht van regionaal hersenmetabolisme, ruggenmergmetabolisme en de combinatie van beide te onderzoeken.

Resultaten
Het hersenmetabolisme was zeer gelijkaardig tussen ziekten die ALS nabootsen en ALS, terwijl cervicaal en thoracaal ruggenmergmetabolisme significant verschilde (in gestandaardiseerde opnamewaarden; cervicaal: ALS 2.1 ± 0.5, ziekten die ALS nabootsen 1.9 ± 0.4; thoracaal: ALS 1.8 ± 0.3, ziekten die ALS nabootsen 1.5 ± 0.3). Omdat zowel hersen- en ruggenmergmetabolismse zeer gelijkaardig waren tussen ziekten die ALS nabootsen en PLS/PMA, werden groepen samengevoegd voor accuraatheid analyses. De gemiddelde accuraatheid om te kunnen onderscheiden bedroeg 65.4%, 80.0% en 81.5%, wanneer respectievelijk gebruik werd gemaakt van enkel hersenmetabolisme, enkel ruggenmergmetabolisme en beide.

Conclusie
De combinatie van FDG PET-CT van de hersenen en het ruggenmerg met SVM classificatie is te gebruiken als onderscheidende biomerker tussen ALS en ziekten die ALS nabootsen, in een klinische omgeving van het echte leven.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

Gelijkaardig onderzoek vind je ook op:

Beyond the Upper Motor Neuron: Extra-motor Involvement in PLS

Share