Amyotrofische laterale sclerose (ALS) opsporen via akoestische analyse

16-08-2018

Samenvatting

ALS is een dodelijke en ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte. De ziektevoortgang ervan wordt door de experten doorgaans gemeten via de ALSFRS-R-score. Die behelst metingen van diverse aftakelende vaardigheden. Wij stellen daarentegen het gebruik van spraakanalyse voor om de ALS-voortgang te meten. Deze techniek maakt het volgende mogelijk: 1) frequente non-invasieve, goedkope longitudinale analyses; 2) de analyse van data die werden opgenomen buiten een testomgeving; en 3) de creatie van een uitgebreide ALS-databank voor toekomstige analyses. Patiënten en speciaal opgeleide medische professionals hoeven zich niet op dezelfde plaats bevinden. Op die manier kunnen frequentere onderzoeken met meer patiënten van thuis uit worden verricht. De doelstellingen van deze studie zijn de identificatie van kenmerken van de akoestische spraak in 'naturalistische' contexten die de ziektevoortgang kenmerken; en de ontwikkeling van machinemodellen die de aanwezigheid en ernst van de ziekte kunnen herkennen. We evalueerden subjecten van de Israëlische Prize4Life-dataset met behulp van een waaier van frequentiegerelateerde, spectrale, en stemkwaliteitskenmerken. De dataset werd gegenereerd met behulp van de ALS Mobile Analyzer, een gsm-app die gegevens over de ziektevoortgang verzamelt met behulp van een zelf gerapporteerde ALSFRS-R-vragenlijst en verscheidene actieve taken die de motorische en spraakvaardigheden meten. Een classificatie via kruisvalidatie waarbij vijf subjecten worden weggelaten resulteerde in een accuraatheidsratio van 79% (61% kans) voor mannen en 83% (52% kans) voor vrouwen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: bioRxiv

Share