C95 Afnemende eetlust houdt verband met gewichts- en vetmassaverlies bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose

27-11-2019

MNDA-SYMPOSIUM PERTH: PRESENTATIES 19 DEC.

Sessie 8B: DYSFAGIE

Australië

Doelstellingen: Onze doelstelling is te bepalen wat de prevalentie van afnemende eetlust is en wat de impact ervan is op de veranderingen qua lichaamsgewicht en -samenstelling bij ALS-patiënten.

Methodes: We voerden een prospectieve geval-controlestudie uit, waarbij we de demografische, klinische, eetlustgerelateerde en prognostische kenmerken vergeleken van 62 ALS-patiënten met die van 45 gezonde controlegevallen die niet leden aan een neurodegeneratieve ziekte. Om de impact van afnemende eetlust op het gewicht tijdens het ziekteverloop te bepalen, maakten we met intervallen van ~3 tot 4 maanden seriële schattingen.

Resultaten: Eetlustverlies doet zich vaker voor bij ALS-patiënten dan bij de controlegevallen (29,0% vs. 11,1%, odds ratio = 3,27 (1,1–9,6)).

Discussie en conclusies: We bevestigen dat afnemende eetlust prevalent is bij ALS-patiënten en op betekenisvolle wijze verband houdt met gewichtsverlies en vetmassaverlies. Naarmate de ziekte voortschrijdt, neemt de eetlust af. Identificatie en vroege interventies om gewichtsverlies bij ALS-patiënten aan te pakken, kunnen gewichtsverlies voorkomen of afremmen, wat dan weer een positieve impact kan hebben op de ziektegevolgen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Abstract Book symposium Perth

Share