Alector maakt over 12 maanden verzamelde resultaten bekend van fase 2 open-label INFRONT-2 klinisch onderzoek naar AL001 als behandeling voor symptomatische frontotemporale dementie bij patiënten met een progranulinemutatie

25-08-2021

AL001 slaagde erin om progranuline tot normale waarden te herstellen bij FTD-GRN-patiënten.
Behandeling met AL001 heeft de klinische progressie met 47 % vertraagd volgens de CDR® plus NACC FTLD-SB-schaal in vergelijking met de gematchte GENFI2-controlecohortt.
Constante tendensen richting normalisatie of stabilisatie met AL001-behandeling waargenomen in biomarkers van meerdere ziekten.

Alector, Inc., een biotechnologiebedrijf in klinische fase dat baanbrekend werk verricht op het gebied van immuno-neurologie, heeft veelbelovende resultaten bekendgemaakt van zijn fase 2 INFRONT-2 klinisch onderzoek naar AL001. AL001 wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de behandeling van volwassenen met een verhoogd risico op of met symptomatische frontotemporale dementie ten gevolge van een progranuline-genmutatie (FTD-GRN). Het betreft een mogelijk first-in-class monoklonaal antilichaam dat ontwikkeld is om progranuline, een belangrijke regulator van immuunactiviteit in de hersenen, te verhogen. Een verlaagde progranulinegehalte als gevolg van genetische mutaties is een bekende oorzaak van frontotemporale dementie (FTD), een zeldzame, snel evoluerende neurodegeneratieve ziekte die de meest voorkomende vorm van dementie is bij mensen jonger dan 60 jaar.

De gegevens die vandaag werden toegelicht, hadden betrekking op twaalf symptomatische FTD-GRN-patiënten die gedurende twaalf maanden werden behandeld in een open-labelonderzoek ter evaluatie van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek, kandidaat-biomarkers en werkzaamheid. AL001 werd gunstig bevonden op vlak van veiligheid en herstelde op korte tijd het progranulinegehalte tot normale waarden in zowel plasma als cerebrospinaal vocht (CSF) tijdens de behandelingsduur. Hoewel het fase 2 INFRONT-2-onderzoek oorspronkelijk niet ontwikkeld was om klinisch voordeel aan te tonen, bleek uit de klinische evaluaties, gemeten met behulp van de CDR® plus NACC FTLD-SB-schaal, dat de behandeling met AL001 de klinische progressie met 47 % heeft vertraagd in vergelijking met een gematchte controlecohort van deelnemers aan het Genetic FTD Initiative (GENFI2). Bovendien vertoonden meerdere ziekterelevante biomarkers van de lysosomale functie, complementactivatie en neuronale gezondheid een tendens naar normalisatie of bleven stabiel.

"Hoewel dit een kleinschalig open-labelonderzoek is, schetsen de globale gegevens van het fase 2 INFRONT-2-onderzoek een bemoedigend beeld omtrent het potentieel van AL001 om de ziekteprogressie af te remmen bij patiënten met FTD, een verwoestende ziekte waarvoor er momenteel geen goedgekeurde behandelingsopties bestaan," aldus Robert Paul, MD, PhD en Chief Medical Officer bij Alector. " Een chronische behandeling met AL001 zorgde voor duurzame, doelgerichte activiteit met een volledige omkering van de progranulinedeficiëntie die de ziekte veroorzaakt. Zowel het effect van de behandeling met AL001 op de klinische ziekteprogressie als de consistente verbeteringen die werden waargenomen in verschillende biomarkers, versterken ons vertrouwen dat AL001 werkt zoals gepland. We kijken ernaar uit om op deze gegevens voort te bouwen in ons fase 3 onderzoek naar AL001 in patiënten die drager zijn van FTD-GRN-mutaties en andere geplande onderzoeken in patiëntenpopulaties waar een tekort aan progranuline een bekende risicofactor is".

Alector is actief bezig met de werving voor het fase 3 INFRONT-3-kernonderzoek naar AL001 bij risicodragers en symptomatische dragers van de progranulinemutatie die FTD veroorzaakt. Dit wereldwijde, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek is ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid van AL001 te evalueren bij het remmen van de ziekteprogressie met als primair eindpunt de CDR® plus NACC FTLD-SB-schaal. AL001 wordt ook onderzocht bij FTD-patiënten met een C9orf72-mutatie, en er zijn plannen om AL001 te testen bij C9orf72-geassocieerde amyotrofische laterale sclerose (ALS) in de tweede helft van 2021.

Vertaling: Emilie Poissonnier
Bron: Globenewswire.com

 

Gerelateerde artikels

27-09-2021 - Alector kondigt eerste deelnemer aan die gedoseerd is in fase 2-onderzoek ter evaluatie van AL001 bij amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Share