Alector kondigt eerste deelnemer aan die gedoseerd is in fase 2-onderzoek ter evaluatie van AL001 bij amyotrofische laterale sclerose (ALS)

27-09-2021

(VERKORTE VERSIE)

Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase 2-studie zal patiënten inschrijven met C9orf72-geassocieerde ALS

Alector, een biotechnologisch bedrijf in de klinische fase dat baanbrekend werk verricht op het gebied van immuno-neurologie, kondigde aan dat de eerste deelnemer is gedoseerd in een klinische fase 2-studie die de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AL001 bij mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) evalueert, die een C9orf72-mutatie dragen. AL001 wordt ontwikkeld in samenwerking met GlaxoSmithKline (GSK).

AL001 is een potentieel eersteklas monoklonaal antilichaam dat is ontworpen om progranuline, een belangrijke regulator van de immuunactiviteit in de hersenen, te verhogen. Alector is ook actief bezig met het inschrijven van de fase 3 INFRONT-3 cruciale klinische studie van AL001 bij personen met een verhoogd risico op en symptomatische patiënten met frontotemporale dementie (FTD) die een progranulinemutatie (FTD-GRN) dragen, en schrijft zich momenteel ook in voor de fase 2 INFRONT-2-onderzoek bij symptomatische patiënten met FTD die drager zijn van een C9orf72-mutatie (FTD-C9orf72).

"AL001 heeft bemoedigende resultaten laten zien bij patiënten met FTD-GRN, snel stijgende progranulinespiegels en normaliserende inflammatoire biomarkers langs de ziektecascade die bijdragen aan neurodegeneratie", zei Sam Jackson, M.D., interim Chief Medical Officer van Alector. “Frontotemporale dementie en amyotrofische laterale sclerose delen gemeenschappelijke klinische, pathologische en genetische kenmerken en het wordt nu erkend dat FTD en ALS twee ziekten zijn die een breed neurodegeneratief continuüm vormen. ALS is de eerste van verschillende mogelijke indicaties die verder gaan dan frontotemporale dementie, waarbij we geloven dat AL001 een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van de hersenen door de progranulinespiegels te verhogen.”

Zowel verlaagde progranulinespiegels als mutaties in het chromosoom 9 open leesraam 72 (C9orf72) gen zijn geassocieerd met abnormale accumulatie van het TAR DNA-bindende eiwit 43 (TDP-43). Overmatige aggregatie van TDP-43 in hersencellen wordt verondersteld te leiden tot neuronale celdood en wordt geassocieerd met meerdere neurodegeneratieve ziekten, waaronder ALS, waarbij 95% van de patiënten met ALS TDP-43-pathologie hebben. In preklinische studies waarbij meerdere modellen van acute en chronische neurodegeneratie werden gebruikt, is in de literatuur aangetoond dat toenemende progranulinespiegels de pathologie van TDP-43 omkeren en beschermen.
Dr. Jackson vervolgde: "We hebben consistent klinisch en preklinisch bewijs gezien van het vermogen van AL001 om de progranulinespiegels in de hersenen te verhogen, en we zijn optimistisch dat we door dit te doen de stroomafwaartse schade aan motorneuronen kunnen verminderen of stoppen door overtollige TDP-43, en daardoor de progressie van ALS vertragen. We kijken ernaar uit om het potentieel van AL001 te onderzoeken om de resultaten voor ALS-patiënten te verbeteren.”

De Fase 2-studie van AL001 is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, multicenter studie die naar verwachting ongeveer 45 volwassen deelnemers met C9orf72-geassocieerde ALS zal inschrijven. Deelnemers krijgen gedurende 24 weken elke vier weken intraveneus AL001 of placebo, toegevoegd aan hun huidige behandelingsregime. Het primaire eindpunt van het onderzoek is de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AL001, inclusief progranulinespiegels in plasma en cerebrospinale vloeistof (CSF). De fase 2 zal ook gegevens verzamelen over wijzigingen in meerdere vloeibare biomarkers. Alles bij elkaar genomen, zijn deze gegevens bedoeld om de opzet en dosering van onderzoeken te informeren voor toekomstige werkzaamheidsstudies van AL001 bij ALS.

Vertaling: Philippe Gosseries
Bron: Alector

 

Gerelateerde artikels

25-08-2021 - Alector maakt over 12 maanden verzamelde resultaten bekend van fase 2 open-label INFRONT-2 klinisch onderzoek naar AL001 als behandeling voor symptomatische frontotemporale dementie bij patiënten met een progranulinemutatie

Share