Als het leven verder rolt

08-01-2016

Praktische tips bij de overschakeling naar een elektrische rolstoel

Naarmate de ziekte vordert, raakt het lichaam van ALS-patiënten steeds meer vermoeid. Noodgedwongen dienen deze mensen over te schakelen naar een elektrische rolstoel. Voor heel wat onder hen blijkt deze overschakeling een serieuze mentale drempel. Hoe pakken patiënten en hun omgeving dit het best aan?

Het gebruik van elektrische hulpmiddelen wordt door mensen met ALS doorgaans zo lang mogelijk uitgesteld. Een elektrische rolstoel is voor heel wat patiënten immers een emotionele drempel. Dit uitstelgedrag kan nefaste gevolgen hebben. Het kan ertoe leiden dat mensen met ALS in een sociaal isolement belanden en hun geliefde activiteiten niet langer kunnen uitoefenen. De overgang naar een elektrische rolstoel wordt dan onvermijdelijk.

Vermijd de pijn van het uitstel

Daarom geven we enkele praktische tips voor een vlotte(re) overgang naar een elektrische rolstoel :

● Vermijd de pijn van het uitstel. Ook als ze er mentaal nog niet klaar voor zijn, doen mensen met ALS er goed aan zich te laten opmeten voor een mobiliteitshulpmiddel. Voordeel is dat het toestel dan quasi meteen klaar zal zijn, wanneer de patiënt er klaar voor is.
● Dit opmeten kan gebeuren door verschillende instanties: een ergotherapeut, een fysiotherapeut of door een (technisch) specialist op het vlak van ondersteunende rolstoelen. Deze metingen dienen erg nauwkeurig te gebeuren om een optimaal comfort voor de gebruiker te garanderen. Er moet rekening worden gehouden met elk onderdeel: de zitbreedte, -diepte en -hoogte en de afstand van de grond. Het zitgedeelte wordt afgesteld om gemakkelijk in en uit de rolstoel te komen.
 Bij de opmeting zijn de levensstijl en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt van groot belang. Alle plaatsen waar de gebruiker komt, dienen in rekening te worden gebracht. Denk maar aan de grootte van de auto, de inrichting en de omgeving van de woning, eventuele hobby’s en aan allerlei omgevingsfactoren. Mensen die er bijvoorbeeld voor kiezen om lange(re) afstanden af te leggen met hun elektrische rolstoel, moeten ook beschikken over een batterij om deze afstanden af te kunnen leggen.
 Hou ook rekening met toekomstige behoeften. Rolstoelen met modulaire kenmerken zijn bijvoorbeeld erg belangrijk voor mensen met progressieve aandoeningen. Naargelang de ziekte vordert, moet het mogelijk zijn om andere voetsteunen, positioneringsonderdelen en zelfs elektronische bedieningssystemen toe te voegen. Het toestel moet dus kunnen evolueren in functie van eventueel veranderende behoeften.

Innovaties

Eens mensen met ALS beschikken over een eigen elektrische rolstoel, blijkt de overgang best mee te vallen. Een veelgehoorde opmerking van deze mensen is dat ze spijt hebben om niet eerder op zoek te zijn gegaan naar een dergelijke rolstoel.

Op zich is dit natuurlijk niet zo verwonderlijk. Elke dag zonder mobiliteit is namelijk een verloren dag. Mobiliteit staat bovendien synoniem met toegang tot de samenleving.

Elektrische rolstoelen zijn de voorbije jaren ook sterk geëvolueerd.

Op zoek naar nog meer informatie over elektrische rolstoelen? Contacteer dan zeker de ALS Liga België (ALS Mobility & Digitalk) of bezoek onze website op www.ALS.be

Share