Amylyx Pharmaceuticals kondigt New England Journal of Medicine publicatie aan van cruciale AMX0035-gegevens die statistisch significant voordeel aantonen bij mensen met ALS

07-09-2020

- Patiënten behielden hun functie langer op AMX0035 versus placebo; de studie behaalde haar primaire resultaat van een verschil op de herziene ALS functionele beoordelingsschaal

- AMX0035 is de eerste onderzoekstherapie die statistisch significant voordeel aantoont op dit vooraf gespecificeerde primaire resultaat bij mensen met ALS sinds de goedgekeurde therapie Edaravone

- AMX0035 toonde numerieke voordelen op secundaire resultaten, waaronder metingen van spierkracht, ademhaling en ziekenhuisopnames

- AMX0035 werd over het algemeen goed verdragen met vergelijkbare percentages ongewenste voorvallen geregistreerd in de AMX0035- en placebogroepen

CAMBRIDGE, Mass. Amylyx Pharmaceuticals, Inc., een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor amyotrofische laterale sclerose (ALS), de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten, heeft vandaag de publicatie aangekondigd in de New England Journal of Medicine (NEJM) van resultaten van de cruciale CENTAUR-studie ter evaluatie van AMX0035, een experimentele neuro-protectieve therapie ontworpen om de dood en disfunctie van motoneuronen te verminderen bij mensen met ALS.

‘’CENTAUR behaalde haar vooraf gespecificeerde primaire uitkomst met een klinisch betekenisvol en statistisch significant behandelvoordeel op de Revised ALS Functional Rating Scale (ALSFRS-R), de meest gebruikte schaal in klinieken over de hele wereld om de functie bij ALS te meten’’, aldus Sabrina Paganoni, MD, Ph.D., hoofdonderzoeker van de CENTAUR-studie, onderzoeker bij het Sean M. Healey & AMG Center for ALS bij Mass General en assistent-professor PM&R aan de Harvard Medical School en het Spaulding Rehabilitation Hospital. ‘’Deze resultaten vertegenwoordigen een belangrijke mijlpaal voor de ALS-gemeenschap en ik ben zeer verheugd over de belofte van deze therapie voor mensen met ALS.’’

De CENTAUR-studie van 137 personen met ALS werd uitgevoerd in 25 top medische centra in de VS via het Northeast ALS (NEALS) consortium. Ze toonde aan dat de behandeling met AMX0035 goed werd verdragen en de afname van de ALSFRS-R verlaagde in vergelijking met placebo bij mensen met ALS.

‘’De gegevens die vandaag in de New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd gaven een klinisch zinvol voordeel en een gunstig veiligheidsprofiel aan voor mensen met ALS. Deze ontwikkeling is een doorbraak voor de ALS-gemeenschap en we werken gezwind samen met agentschappen over de hele wereld om deze potentiële nieuwe behandelingsoptie naar voren te brengen,’’ zei Josh Cohen, co-Ceo, Chairman en co-Founder bij Amylyx.

‘’De gegevens die vandaag zijn gepubliceerd, stellen een duidelijk en overtuigend argument dat AMX0035 zo snel mogelijk beschikbaar moet worden gemaakt voor mensen met ALS, zei Calaneet Balas, President en CEO van The ALS Association. ‘’We kijken er naar uit om met Amylyx, de FDA en de hele gemeenschap samen te werken om dat mogelijk te maken. We zijn alle donateurs van de Ice Bucket Challenge dankbaar voor hun bijdragen die hielpen om deze proef mogelijk te maken.’’

CENTAUR resultaten:

Primaire resultaten:

● Na 24 weken scoorden patiënten behandeld met AMX0035 gemiddeld 2.32 punten hoger op de ALSFRS-R dan de placebogroep (p = 0.03) met behulp van de primaire, vooraf gespecificeerde analyse van de studie. Een verandering ten opzichte van de basislijnanalyse werd ook uitgevoerd en gaf aan dat de AMX0035-groep 2.92 punten hoger scoorde aan het einde van de follow-up van 24 weken (p = 0.01).

- De ALSFRS-R is een vragenlijst met 48 punten die dagelijkse functies meet, zoals het vermogen om te lopen, zich zelfstandig te kleden, zichzelf te voeden, te spreken en te ademen.

- Slechts een verandering van 1-2 punten in de ALSFRS-score kan wijzen op een significante vermindering van het vermogen van een patiënt om onafhankelijk te functioneren. De ALSFRS-R meet veel verschillende dagelijkse functies, dus puntverschillen kunnen zich bij verschillende patiënten anders manifesteren. Enkele voorbeelden van een tweepunten-verandering op deze schaal zijn het verschil tussen een persoon die succesvol eet met enige moeite versus een voedingssonde nodig heeft, of lopen met hulp versus helemaal niet lopen.

Secundaire resultaten:

● In lijn met de primaire uitkomstmaat, lieten patiënten op AMX0035 ook numerieke voordelen zien op secundaire uitkomsten, waaronder metingen van spierkracht, ademhaling en ziekenhuisopnamefrequentie, hoewel de studie niet aangedreven was voor secundaire uitkomsten.

- De progressie van de longfunctie (percentage trage vitale capaciteit) was numeriek langzamer bij patiënten die AMX0035 gebruikten (kleinste kwadraten verschil = 5.11 punten, p = 0.08).

- Deelnemers aan de AMX0035-groep werden numeriek minder vaak in het ziekenhuis opgenomen (Hazard Ratio = 0.54, p = 0.09).

- De mate van afname van de algehele spierkracht (percentage voorspelde ATLIS) was numeriek langzamer bij patiënten die AMX0035 gebruikten (kleinste kwadraten verschil = 2.82 punten, p = 0.12). Het effect van AMX0035 op progressie was nominaal statistisch significant voor de metingen van de bovenste ledematen (kleinste kwadraten verschil = 4.27 punten, p = 0.04).

Algemene Veiligheid:

● Bijna alle deelnemers (46 van de 48 patiënten in placebo (96%) versus 86 van de 89 patiënten inde AMX0035-groep (97%) rapporteerden één of meer door de behandeling nadelige bijwerkingen (TEAE) tijdens de proef. De meeste waren niet ernstig, leidden niet tot wijziging of onderbreking van de dosering van het studiegeneesmiddel en weren niet beschouwd als gerelateerd aan de studie.

● Over het algemeen was de veiligheid vergelijkbaar tussen de groepen, met minder ernstige nadelige bijwerkingen in de actieve groep in vergelijking met de placebogroep (9 van den 48 patiënten (19%) in de placebo versus 11 van de 89 patiënten (12%) in de AMX0035-groep).

● Gastro-intestinale bijwerkingen, die door onderzoekers over het algemeen als mild weren gekarakteriseerd, kwamen vaker voor in de actieve groep in de eerste 3 weken van de proef (28.1% versus 12.5% placebo) en keerden daarna terug naar niveaus die vergelijkbaar zijn met placebo.

De meeste CENTAUR-deelnemers (77%) kregen een goedgekeurde ALS-therapie (riluzole, edaravone of beide) tijdens en/of voor deelname aan de proef. Gevoeligheidsanalyses die rekening hielden met de duur van de behandeling onder riluzole, edaravone of beide, bevestigden dat het behandelingseffect van AMX0035 onafhankelijk was van goedgekeurde ALS-therapieën als achtergrond.

‘’Ik ben zo trots op de inspanningen van de ALS-gemeenschap die deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt,’’ zei Dr. Merit Cudkowicz, MD, Chief Medical Officer van ALS Finding a Cure®, directeur van het Sean M. Healey & AMG Center for ALS, Chief of Neurology bij Mass General en de Julieanne Dorn Professor of Neurology aan de Harvard Medical School. ‘’De CENTAUR-studie werd ontworpen en uitgevoerd door NEALS, werd ondersteund door een partnerschap tussen The ALS Association en ALS Finding a Cure, en is een fenomenaal voorbeeld van wat er kan gebeuren als een gemeenschap nauw samenwerkt om ALS-vooruitgang te versnellen.

AMX003 Overlevings- en uitbreidingsgegevens op lange termijn, toekomstplannen

Deelnemers die CENTAUR voltooiden, kregen na de studie de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een open-label extensiestudie en AMX0035 langdurig te ontvangen. 92% van de in aanmerking komende CENTAUR-deelnemers koos ervoor zich in te schrijven voor het vervolgonderzoek. Tussentijdse gegevens van het lopende open-label uitbreidingsonderzoek worden binnenkort voorgelegd aan een peer-reviewed tijdschrift en zullen in de komende maanden worden gepubliceerd.

Er is ook een langetermijn-overlevingsanalyse uitgevoerd voor de patiënten in de AMX0035- en placebogroepen. Deze gegevens zullen in de nabije toekomst worden voorgelegd aan een peer-reviewed tijdschrift.

‘’We zijn alle CENTAUR-deelnemers en onze partners, die hebben geholpen en blijven helpen bij het ontwikkelen van deze belangrijke therapie voor mensen met ALS, zeer dankbaar,’’ zei Justin Klee, co-CEO en mede-oprichter van Amylyx. ‘’We kijken er ook naar uit om de komende maanden de resultaten van de CENTAUR open-label extensiestudie en de overlevingsanalyse op lange termijn te delen, en we zullen de gemeenschap op de hoogte blijven houden van de volgende stappen.’’

Over CENTAUR

CENTAUR was een 24 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2/3 klinische proef, die de veiligheid en verdraagbaarheid van AMX0035 evalueerde, en de impact van het geneesmiddel op ziekteprogressie beoordeelde zoals gemeten met de Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) in vergelijking met placebo. De proef beoordeelde ook de effecten van AMX0035 op andere maatstaven die cruciaal zijn voor mensen met ALS, waaronder spierkracht, vitale longcapaciteit en biomarkers van neuronale degeneratie.

CENTAUR nam patiënten op van 18-80 jaar oud met duidelijke ALS en binnen 18 maanden na het begin van de symptomen. Het onderzoek beperkte de patiënten niet in het krijgen van edaravone of riluzole. Meer informatie over de CENTAUR-proef is te vinden op https://amylyx.com/trials/ of www.clinicaltrials.gov., NCT03127514.

Over AMX0035

AMX0035 is een experimentele neuroprotectieve therapie die is ontworpen om neuronale dood en disfunctie te verminderen. AMX0035 richt zich op endoplasmastisch reticulum en mitochondriaal afhankelijke neuronale degeneratieroutes bij ALS en andere neurodegeneratieve ziekten.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Share