Amylyx Pharmaceuticals kondigt publicatie aan van CENTAUR overlevingsgegevens die statistische significantie aantonen van overlevingsvoordeel van AMX0035 voor patiënten met ALS

16-10-2020

● Gegevens van de CENTAUR studie gepubliceerd in Muscle & Nerve tonen aan dat toediening van AMX0035 resulteert in langere overleving van patiënten met ALS
● Vroege toediening van AMX0035 reduceerde het risico op overlijden met 44% tijdens de looptijd van de opvolging
● AMX0035 is het eerste ALS therapeutisch middel dat in een gerandomiseerde gecontroleerde studie aantoont een statische significantie te hebben op zowel overleving als op functioneel voordeel in ALS
● De meerderheid van patiënten (77%) ontvingen één of meer goedgekeurde ALS therapieën voor of bij de start van de studie

CAMBRIDGE, Mass. -- Amylyx Pharmaceuticals, Inc., een farmaceutisch bedrijf dat focust op het ontwikkelen van behandelingen voor ALS, ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen, kondigt vandaag de publicatie aan in het vakblad voor neuromusculaire ziekten Muscle & Nerve, van een volledige analyse van overlevingsgegevens van de CENTAUR studie die AMX0035 evalueert in patiënten met ALS.

De overlevingsanalyse volgde elke deelnemer aan CENTAUR op tot 3 jaar na de start van de studie, onafhankelijk van het feit of men de lange termijn behandeling voortzette in het open-label extensiegedeelte (OLE) van CENTAUR. De analysis vond dat de groep deelnemers aan wie gerandomiseerd AMX0035 werd toegediend sinds de start een 44% lager risico op overlijden had in vergelijking met de groep die oorspronkelijk placebo kreeg tijdens de looptijd van de opvolging (HR, 0.56; 95% CI, 0.34–0.92; P=0.023).

Zoals voordien gepubliceerd in het vakblad New England Journal of Medicine, behaalde de CENTAUR studie ook haar primair efficentie eindpunt van ALS vertraging zoals gemeten via de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) schaal tegenover placebo over een periode van zes maanden. AMX0035 werd in het algemeen goed getolereerd met een beheersbaar veiligheidsprofiel. Deze dochterpublicaties zetten in de kijker dat toediening van AMX0035 resulteert in zowel functioneel- als overlevingsvoordeel in patiënten met ALS.

“We hebben vele redenen om vandaag enthousiast te zijn” zegt Sabrina Paganoni, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van de CENTAUR studie, onderzoeker aan het Sean M. Healey & AMG Center voor ALS aan Mass General en Assistant Professor voor PM&R aan Harvard Medical School en Spaulding Rehabilitation Hospital. “In deze studie hebben we beloftevolle functionele- en overlevingsvoordelen gezien. Deze resultaten werden vastgesteld bovenop het basisgebruik van goedgekeurde ALS therapieën. Ik ben zo in vervoering over het potentieel van dit middel voor patiënten met ALS.”

AMX0035 is een neuroprotectieve therapie in ontwikkeling om het afsterven en de dysfunctie van motor neuronen tegen te gaan door in te grijpen op signaalwegen in mitochondrieën en het endoplasmatisch reticulum. Deze signaalwegen vormen een andere aanpak dan de al goedgekeurde middelen riluzole en edaravone. De meeste deelnemers aan CENTAUR (77%) namen een goedgekeurde ALS therapie (riluzole, edaravone, of beide) tijdens of voor ze begonnen aan de studie, en ze mochten deze medicaties verder nemen tijdens de OLE. Sensitiviteitsanalysen die rekening hielden met het samengaan met de goedgekeurde ALS therapieën bevestigden dat de gepubliceerde functionele- en overlevingsvoordelen van AMX0035 onafhankelijk zijn van de achtergrondmedicatie die werd gebruikt.

“Deze resultaten ondersteunen dat AMX0035 zowel een functioneel- als lange termijn overlevingsvoordeel heeft” becommentarieert Dr. Merit Cudkowicz, Directeur van het Healey & AMG Center voor ALS, Hoofd Neurologie aan het Mass General, Chief Medical Officer voor ALS Finding a Cure®, en Julieanne Dorn Professor Neurology aan Harvard Medical School. “ALS is een ernstige ziekte die snel vordert. Met deze resultaten hebben we aangetoond dat AMX0035 hoop biedt voor patiënten om hun functie beter te behouden en langer te leven. Namens ALS Finding a Cure, onze collega’s en stichtingen die ons ondersteunden, wil ik alle deelnemers bedanken, niet alleen in deze maar ook in alle vorige ALS studies, voor hun kritische rol in het helpen behalen van wonderlijke mijlpalen als deze.”

Overlevingsresultaten
Overlevingsanalysen vergeleken de tijd tot overlijden (mortaliteit als gevolg van alle oorzaken) tussen deelnemers die gerandomiseerd ofwel oorspronkelijk AMX0035 werden toegediend en deze die oorspronkelijk placebo namen, met de langste opvolging 35 maanden na randomisatie. Er was een 44% verminderd risico om te overlijden tijdens het verloop van de opvolging (HR, 0.56; 95% CI, 0.34–0.92; P=0.023). Het overlevingsvoordeel van AMX0035 was onafhankelijk van het basisgebruik van riluzole, en/of edaravone, of beide tesamen.

“We zijn enthousiast over de algemene lange termijn resultaten van AMX0035 en ook over de positieve gegevens van de aardverschuivende CENTAUR studie, die aantonen dat AMX0035 een klinisch betekenisvol functioneel voordeel heeft en algemeen goed wordt verdragen” zegt Josh Cohen, Co-CEO, Voorzitter en mede-oprichter van Amylyx. “Deze resultaten vormen evidentie om AMX0035 snel verder te ontwikkelen. We zullen nauw blijven samenwerken met wereldwijde regelgevende agentschappen om deze potentiële behandeling tot bij patiënten met ALS te brengen in overeenstemming met de gangbare regelgeving voor goedkeuringsprocessen.”

Deelnemers aan CENTAUR kregen de mogelijkheid om na de studie in te stappen in een OLE studie om AMX0035 te (blijven) krijgen. 92% van de deelnemers die CENTAUR vervolledigden kozen ervoor in te stappen in de extensie studie. Lange termijn functionele- en veiligheidsgegevens van de CENTAUR en OLE studies worden aangeboden aan peer reviewed vakbladen en staan gepland voor publicatie in de nabije toekomst. Interim gegevens van de lopende extensie studie zullen worden gepresenteerd in 2020.

“We wensen alle deelnemers aan CENTAUR te bedanken voor hun betrokkenheid in de studie” zegt Justin Klee, Co-CEO en mede-oprichter van Amylyx. “Het engagement van zoveel patiënten met ALS aan dit onderzoek dat nagenoeg drie jaar duurde, in het bijzonder wanneer tijd een zeer belangrijke factor is voor deze patiëntengemeenschap, heeft ons geleid naar deze kritische ontwikkelingsmijlpaal waardoor we nu durven te dromen van een werkelijke oplossing voor ALS. We weten dat niets zo waardevol is als tijd voor deze en andere patiënten. We hopen dan ook om zo spoedig mogelijk een update over onze vooruitgang met AMX0035 te kunnen brengen aan de ALS gemeenschap.”

Over CENTAUR
CENTAUR was een 24-weken durende, gerandomiseerde dubbel-blinde, placebo-gecontrolleerde Fhase 2/3 clinische studie die de veiligheid en verdraagbaarheid van AMX0035 evalueerde en de impact onderzocht van het middel op de voortgang van de ziekte zoals gemeten met de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) schaal en vergeleken met placebo. De studie onderzocht ook de effecten van AMX0035 op andere domeinen die kritisch zijn voor patiënten met ALS, waaronder spierkracht, vitale capaciteit van de longen, en biomerkers voor neuronale degeneratie.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

07-09-2020 - Amylyx Pharmaceuticals cruciale AMX0035-gegevens

Share