Beroepsblootstelling en amyotrofische laterale sclerose in een prospectief cohort

31-03-2017

Samenvatting

Doelstelling
De prospectieve studie van vermoedelijke beroepsrisicofactoren bij amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Methodes
Voor deze gevals–cohortanalyse binnen de prospectieve Nederlandse Cohortstudie werden 58.279 mannen en 62.573 vrouwen tussen de 55 en 69 jaar op het moment van hun inschrijving in 1986 gedurende 17,3 jaar opgevolgd in verband met ALS-mortaliteit. Informatie over de beroepshistoriek en potentiële storende factoren werd verzameld op de baseline via een zelf beheerde vragenlijst en gebruikt bij een willekeurig subcohort (2.092 mannen en 2.074 vrouwen) en ALS-overlijdens (76 mannen en 60 vrouwen). Beroepsblootstelling aan oplosmiddelen, pesticiden, metalen, magnetische velden met een extreem lage frequentie (ELF-MF's) en elektrische schokken werd geschat door middel van jobblootstellingsmatrices (JEM's). Associaties tussen ooit/nooit beroepshalve blootgesteld en cumulatieve blootstelling en ALS-mortaliteit werden geanalyseerd volgens geslacht met behulp van Cox-regressie.

Resultaten
Beroepsblootstelling aan ELF-MF vertoonde een mogelijk verband met ALS-mortaliteit bij mannen: HR (risicoratio) voor het ooit te hebben uitgeoefend van een job met een hoge blootstelling versus achtergrond 2,19 (95% (CI (betrouwbaarheidsinterval)): 1,02 tot 4,73) en HR voor het hoogste tertiel van cumulatieve blootstelling versus achtergrond 1,93 (95% (CI): 1,05 tot 3,55).

Interpretatie
Deze resultaten versterken het bewijs dat een positieve associatie suggereert tussen ELF-MF-blootstelling en ALS. We gingen niet over tot de replicatie van eerdere positieve bevindingen voor andere beroepsblootstellingen.

De meerwaarde van deze verhandeling

- De hypothese werd geformuleerd dat meervoudige beroepsblootstellingen gerelateerd zijn aan amyotrofische laterale sclerose (ALS), zoals magnetische velden met een extreem lage frequentie (ELF-MFs), elektrische schokken, oplosmiddelen, metalen en pesticiden.

- Studies over deze blootstellingen leden aan één of meerdere methodologische tekortkomingen.

- Deze studie, die gebruikmaakt van de Nederlandse Cohortstudie, is een verbetering ten opzichte van eerdere inspanningen door gebruik te maken van een uitgebreid, prospectief cohort dat zich uitstrekt over de brede bevolking, met complete jobhistorieken tot het moment van inschrijving en test meerdere beroepsblootstellingen.

- We observeerden een verband tussen beroepsblootstelling aan ELF-MF en ALS-mortaliteit, maar geen verband met andere beroepsblootstellingen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: BMJ Occupational and Environmental Medicine

 

Blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden verhoogt mogelijk de kans op ALS

Mensen die op hun werkplek worden blootgesteld aan zeer laagfrequente elektromagnetische velden, hebben twee keer zoveel kans op amyotrofische laterale sclerose (ALS). Dat stellen onderzoekers van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht in het internationale tijdschrift Occupational & Environmental Medicine.

ALS is een neurologische ziekte die zich kenmerkt door een progressieve aftakeling van motorische zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg. Er bestaat nog geen behandeling en patiënten met ALS overlijden vaak binnen enkele jaren na de diagnose.

Het verband was vooral zichtbaar bij mannen die beroepsmatig werden blootgesteld aan hoge niveaus van laagfrequente elektromagnetische velden (EMV). Het gaat om beroepen als elektricien, kabelmonteur, en lasser, die in aanraking komen met EMV-bronnen als hoogspanningslijnen, elektromotoren, lasapparatuur en inductieverwarmers.

“Er is wel eerder onderzoek gedaan dat ALS in verband bracht met blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden, elektrische schokken en elektrische beroepen, maar deze studies hadden een aantal methodologische tekortkomingen. Dit is de eerste prospectieve studie in de algemene populatie die dit verband nu ook laat zien.”, zegt Roel Vermeulen, onderzoeker bij het IRAS.

Nederlandse Cohort Studie

De onderzoekers baseerden zich op gegevens uit de Nederlandse Cohort Studie, een onderzoek naar voeding en kanker dat sinds 1986 medische gegevens bijhoudt van meer dan 58.000 mannen en 62.000 vrouwen (bij aanvang tussen 55 en 69 jaar). De onderzoekers vergeleken de gegevens van deelnemers die overleden aan ALS (76 mannen en 60 vrouwen) met een willekeurige selectie van zo’n 4000 deelnemers (2411 mannen en 2589 vrouwen).

De grote groep mensen in deze studie is gevraagd naar hun werk. In vragenlijsten is precies uitgevraagd hoe lang iemand een beroep had uitgeoefend. Voor elk beroep is de gemiddelde blootstelling aan oplosmiddelen, pesticiden, metalen, zeer laagfrequente magnetische velden en elektrische schokken geschat. Vooral mannen bleken in aanraking te komen met hoge EMV-niveaus.

Grotere kans op ALS

“Het onderzoek toont aan dat vooral mannen die werken met zeer laagfrequente elektromagnetische velden twee keer zoveel kans hebben om ALS te krijgen als mannen die daar niet beroepsmatig aan worden blootgesteld”, aldus Vermeulen. “De blootstelling aan andere factoren die we onderzochten, toonden geen grotere kans op ALS aan. Hoe het komt dat laagfrequente elektromagnetische velden ALS veroorzaken is niet duidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig.”

De onderzoekers benadrukken dat het gaat om een observationele studie, dus dat het te vroeg is voor harde conclusies. Maar de resultaten laten wel zien dat ALS mogelijk verband houdt met blootstelling aan zeer lage elektromagnetische velden op de werkplek. De kans om ALS te krijgen is echter klein, ook voor mensen in deze beroepen.

 

Bron: Universiteit Utrecht

Share