Volgens een studie zou beroepsmatige blootstelling aan silica het risico op ALS kunnen verhogen

26-03-2019

RiskBeroepsmatige blootstelling aan silica is gekoppeld aan een aanzienlijk verhoogd risico op amyotrofische laterale sclerose (ALS). Dat wijst een op populatie gebaseerde studie uit.

De studie draagt de titel 'Multicentre, population-based, case-control study of particulates, combustion products and amyotrophic lateral sclerosis risk' ('Over meerdere centra gespreide, op populatie gebaseerde, geval-controlestudie van deeltjes, verbrandingsproducten en het risico op amyotrofische laterale sclerose'), en verscheen in het Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (Tijdschrift voor neurologie, neurochirurgie en psychiatrie). De oorzaak van ALS is nog steeds onbekend, maar we weten dat zowel genetische als milieufactoren een rol spelen. Landbouwers, veeartsen, stewardessen en vrachtwagenchauffeurs blijken een verhoogd risico te lopen op ALS. Blootstelling aan silica, asbest en verbrandingsproducten en contact met dieren zouden de link kunnen verklaren tussen bepaalde beroepen en ALS.

Onderzoekers aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Nederland) rekruteerden ALS-patiënten en qua leeftijd, geslacht en woonplaats overeenkomende controlegevallen uit registers in Nederland, Ierland en Italië. Met behulp van een gevalideerde vragenlijst polste men naar het opleidingsniveau, de rook- en alcoholgewoonten en het curriculum vitae van de deelnemers.

Ze analyseerden 1.252 ALS-patiënten en 2.590 controlegevallen, die werden gerekruteerd tussen 2011 en 2014. De onderzoekers analyseerden de beroepsmatige blootstelling aan silica, asbest, organisch stof, contact met dieren, endotoxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (stoffen die vrijkomen uit brandend(e) kolen, olie, benzine, afval, tabak en hout) en de uitlaat van dieselmotoren.

Vergeleken met de controlegevallen waren de ALS-patiënten vaker en in hoge of lage mate blootgesteld aan de beroepsrisico's. De analyse toonde een statistisch significant verband tussen het risico op ALS en een grote mate van blootstelling aan silica, organisch stof, endotoxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Een lage mate van blootstelling aan silica en dieselmotoruitlaat was ook significant gekoppeld aan ALS. Hetzelfde werd geconstateerd bij constante blootstelling aan silica, dieselmotoruitlaat en organisch stof.

Bij het combineren van de andere vormen van blootstelling aan silica, organisch stof of dieselmotoruitlaat, bleef alleen silica gekoppeld aan een significant verhoogd risico op ALS.

Verdere analyse bracht aan het licht dat het verhoogde risico op ALS met de verschillende vormen van blootstelling hetzelfde was bij mannen en vrouwen. Silica bleef een risicofactor, ook nadat ALS-patiënten met een mutatie in het C9orf72-gen, de meest gangbare genetische oorzaak van familiale en sporadische ALS en frontotemporale degeneratie (FTD), buiten beschouwing werden gelaten. Globaal gezien "vonden we in deze grote, over meerdere centra gespreide, op populatie gebaseerde, geval-controlestudie, die gebruik maakte van volledige curricula vitae, een positief verband tussen beroepsmatige blootstelling aan silica en het risico op ALS", zo besluiten de auteurs.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share