Psychosociale ondersteuning

← ga terug naar Wat doen we?

Een ALS-diagnose komt hard aan bij een patiënt en zijn/haar familie en vrienden. Informatie krijgen volstaat dikwijls niet en daarom verleent de ALS Liga concrete bijstand. Die is in eerste instantie van psychosociale aard. Op ons secretariaat kunnen ze terecht voor een persoonlijk gesprek. Bel daarvoor naar 016/23.95.82.

Tijdens dit gesprek krijgen zowel patiënt als familie de kans om vragen te stellen en zo een beeld te vormen van de moeilijke toekomst die hen wacht. Je krijgt antwoord op vragen zoals: hoe zullen de fysische mogelijkheden van de patiënt evolueren? Wat kan de familie doen om die evolutie op te vangen? Hoe moet de patiënt een keuze maken uit het steunaanbod van de overheid? Wat is de impact van de ziekte op de familie of persoonlijke begeleiding? Op diepmenselijke en niet-betuttelende wijze bereiden we patiënt en familie voor op een leven met ALS.

Daarnaast bieden we de patiënt gratis een keuze aan uit een gamma van technische en logistieke hulpmiddelen, dat zo goed als mogelijk het uitvallen van de fysieke lichaamsfuncties compenseert. Rolwagens, tilsystemen, spraakcomputers en andere hulpmiddelen zijn belangrijke aanvullingen die het dagelijks functioneren makkelijker maken.

Share