Blootstelling aan pesticiden draagt bij tot snellere voortgang van ALS

19-03-2019

Pesticides

Met dank aan: CC0 Public Domain
Hoewel de exacte oorzaak van amyotrofische laterale sclerose (ALS) onbekend blijft, toont nieuw onderzoek dat pesticiden en andere milieuvervuilende factoren de voortgang van de neurodegeneratieve ziekte bevorderen.

De jongste studie van het ALS Center of Excellence (ALS-centrum voor Uitmuntendheid) van de Universiteit van Michigan (UM), verscheen onlangs in het Journal of Neurology, Neurosurgery Psychiatry (een BMJ-tijdschrift) en schraagt het onderzoek van de groep uit 2016 dat verhoogde niveaus van een groot aantal pesticiden vond in de bloedtests van mensen met ALS. Dat zegt senior auteur Eva Feldman, M.D., Ph.D., directeur van ALS Center of Excellence van de UM.

"Onze meest recente publicatie toont dat andere toxines, zoals gepolychlorineerde bisfenylen, die we kennen als PCB's, in verhoogde niveaus voorkomen bij patiënten met ALS en correleren met een korte overlevingsduur", zegt Feldman, een neuroloog van de faculteit Geneeskunde van de UM. "Ons onderzoek toont dat milieuvervuiling een openbaar gezondheidsrisico inhoudt waarvan we vinden dat het moet worden aangepakt." ALS is een snel vorderende ziekte die mensen het vermogen om te bewegen ontneemt.

Voor deze studie stonden 167 UM-patiënten bloed af kort nadat ze waren gediagnosticeerd met ALS. Ze werden in kwartielen onderverdeeld gebaseerd op de concentratie vervuilende producten in hun bloedstroom. Het kwartiel met de grootste hoeveelheid vervuilende producten kende een gemiddelde overlevingsduur van 1 jaar en 11 maanden, te rekenen van de dag van de ALS-diagnose. Het kwartiel met de laagste concentratie vervuilende producten had dan weer een langere overlevingsduur van 2 jaar en 6 maanden.

"We zijn bezorgd dat deze factoren niet alleen een invloed hebben op de kans om ALS te krijgen, maar de ziekte ook in een stroomversnelling brengen eens ze is ingetreden", zegt Stephen Goutman, M.D., M.S., neuroloog van de faculteit Geneeskunde van de UM, hoofdauteur van de studie en directeur van de ALS-kliniek van de UM.

Hoge ziektegraad in Michigan

De onderzoekers van de faculteit Geneeskunde in Michigan zijn zeer goed geplaatst om de oorsprong van ALS te bestuderen en op zoek te gaan naar meer effectieve behandelingen en uiteindelijk een genezing. Feldman zegt dat de incidentie van ALS in Michigan tot de hoogste van het land behoort, volgens cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (Centra voor Ziektebestrijding en -Preventie).

"'Waarom wij? Waarom Michigan?' Volgens ons heeft dat te maken met het feit dat Michigan zowel een industriële als een landbouwstaat is", zegt Feldman, die in 1998 aan de wieg stond van het ALS Center of Excellence van de UM.

In de loop van de agrarische geschiedenis van Michigan is een waaier van pertinent vervuilende chemicaliën gebruikt in pesticiden. Deze chemicaliën worden opgenomen in de grond en kunnen mogelijk de grondwaterreservoirs aantasten. En hoewel schadelijke pesticiden werden geïdentificeerd en verboden, zoals DDT in 1972, blijven we de gevolgen dragen van het gebruik ervan, want in sommige gevallen duurt het tientallen jaren voor ze zijn afgebroken. Deze chemicaliën kunnen zich opstapelen in de sedimenten van rivieren en de Grote Meren, alsook in de daar aanwezige visbestanden.

De industriële activiteiten van Michigan hebben ervoor gezorgd dat de staat in de top 5 prijkt van producenten van gevaarlijk afval in de VS, met 69 Superfund Sites (sites die moeten worden schoongemaakt). PCB's, die niet ontvlambaar zijn, door de mens aangemaakte chemicaliën die worden gebruikt in elektrische en hydraulische uitrusting, werden gebruikt tot 1979. Net als pesticiden worden deze industriële chemicaliën slechts langzaam afgebroken, en kunnen ze doordringen in de grond en het milieu gedurende tientallen jaren belasten.

"Als deze chemicaliën in waterpartijen zoals meren en rivieren in Michigan terechtkomen, kan dat iedereen blootstellen aan gevaar", zegt Goutman. "Deze persistente milieuvervuilende chemicaliën hebben veel tijd nodig om te worden afgebroken, soms wel tientallen jaren. Eenmaal je eraan bent blootgesteld, kunnen ze zich opstapelen in je lichaam. Ze dringen door in het vet en kunnen in het bloed terechtkomen. We maken ons vooral zorgen om ALS-patiënten die werden blootgesteld aan grotere hoeveelheden van deze chemicaliën."

"Naarmate vervuiling het milieu schaadt, worden we blootgesteld aan steeds meer toxines. We weten nog niet hoe dit in de loop der tijd een invloed zal hebben op menselijke ziektes. Naarmate we meer toxines bestuderen, willen we diegene identificeren die van groter belang zijn voor de aanvang en voortgang van een ziekte", voegt Goutman hieraan toe.

"Als we kunnen vaststellen welke invloed deze chemicaliën hebben op onze organen, hersenen en motorneuronen, kunnen we geneesmiddelen ontwikkelen om deze effecten tegen te gaan."

De levenskwaliteit verbeteren en het onderzoek vooruit helpen

Er bestaat geen genezing voor ALS, maar twee door het FDA goedgekeurde geneesmiddelen, riluzole (ook gekend als Rilutek) en edaravone (ook gekend als Radicava), blijken de ziekte enigszins te kunnen vertragen. Goutman zegt dat non-invasieve ventilatie — a ventilator die is verbonden met een masker dat de neus, de neus en de mond, of het hele gelaat bedekt — een zeer effectieve therapie is voor ALS. Volgens rapporten verhoogt het de levensduur met gemiddeld 13 maanden. Het is ook belangrijk aandacht te besteden aan andere verwante symptomen van ALS en deze te behandelen om de levenskwaliteit te verbeteren en mobiliteits- en veiligheidsproblemen aan te pakken. Goutman besprak dit in een recente Facebook Live-presentatie.

Feldman zegt dat toekomstig onderzoek zich zal blijven toeleggen op de vraag die patiënten haar het meeste stellen: "Waarom kreeg ik deze ziekte?" Een goed begrip van de ontwikkeling van ALS zal onderzoekers helpen bij hun zoektocht naar een genezing.

Het team plant nu de studie van een nieuw cohort van patiënten in de kliniek van de UM. Een herhaling van gelijkaardige resultaten zou hun bevindingen verder valideren, zo zeggen ze, en het raamwerk vormen voor een nationale studie. Het wetenschappelijk team kreeg ook fondsen van het Center for Disease Control om het metabolisme en de interacties van pesticiden en vervuilende producten te doorgronden bij ALS-patiënten, en hoe specifieke metabolieten correleren met de aanvang en voortgang van de ziekte en met de overlevingskansen. Feldman zegt dat een goed begrip van het metabolisme van pesticiden zal leiden tot de ontdekking van geneesmiddelen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Medical Xpress

Share