Cerebrospinale vloeistof MFG-E8 als beloftevolle biomerker van amyotrofische laterale sclerose

08-05-2020

Biying Yang, Yongshun Wu, Yihao Wang, Huili Yang, Baoxin Du, Wei Di, Xiaotian Xu & Xiaolei Shi

Samenvatting

Inleiding
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een dodelijke progressieve neurodegeneratieve ziekte die voortvloeit uit de disfunctie van bovenste en onderste motorneuronen. Biomerkers in vloeistof werden gebruikt om de ziekte en haar verloop op te volgen. Melkvetglobule-EGF factor 8 (MFG-E8) is een ontstekingsmodulator die betrokken is bij de pathogenese van neurodegeneratieve ziektes. In de onderhavige studie wilden we de voorspellende waarde van MFG-E8 voor ALS analyseren.

Methodes
Bij deze studie waren 19 patiënten met ALS en 15 gezonde controlegevallen betrokken. Bij alle deelnemers werd cerebrospinale vloeistof (CSF) afgenomen, die werd getest op MFG-E8-niveaus en neurofilament lichte (NFL) en zware keten (NFH). De correlaties tussen MFG-E8 en NFL, NFH, de ernst van ALS, cognitieve status, en geforceerde vitale capaciteit (FVC) werden geanalyseerd.

Resultaten
We stelden vast dat MFG-E8 ALS goed helpt te onderscheiden van controlegevallen, met een relatief hoger niveau van MFG-E8 bij ALS-subjecten in vergelijking met controlegevallen. Bovendien correleerde MFG-E8 negatief met de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALS-FRS), maar niet met de niveaus van NFL en NFH, de ziekteduur, de progressieratio, het onderzoek van de mini-mentale toestand (MMSE), en FVC.

Conclusies
De studie bewees dat CSF MFG-E8 ALS van controlegevallen helpt te onderscheiden. Het eiwit CSF voorspelde echter negatief de ziekte-ernst.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Springer Nature

Share