Clene Nanomedicine introduceert geblindeerde tussentijdse resultaten van fase 2 RESCUE-ALS-onderzoek op het 31ste Internationale Symposium over ALS/MND

29-12-2020

SALT LAKE CITY - Clene Nanomedicine, Inc., een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, heeft vandaag de bekendmaking aangekondigd van de geblindeerde tussentijdse resultaten van het fase 2 RESCUE-ALS klinisch onderzoek, waarin de effecten van het leidende kandidaat-geneesmiddel, CNM-Au8, worden onderzocht voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS). CNM-Au8 is een waterige suspensie van effen, gefacetteerde gouden nanokristallen met een katalytische werking. Het is aangetoond dat deze de metabole energetische capaciteit van de motorneuronen verhoogt en tegelijkertijd de oxidatieve stress vermindert.

Op het moment van de data cut-off (27 oktober 2020) was de werving voor het onderzoek voltooid met een preliminaire geblindeerde evaluatie van het primaire eindpunt van het onderzoek, de Motor Neuron Unit Neuron Index-4 [MUNIX(4)]-score. Hieruit blijkt dat meer dan 40 % van de opgenomen patiënten die 12 weken van de studie hebben voltooid, een verbetering van de motorneuronfunctie hebben ervaren, gemeten op basis van MUNIX. Ten opzichte van de baselinewaarden is de gemiddelde MUNIX(4)-score voor de totale onderzoekspopulatie (waaronder zowel de actieve CNM-Au8 als de placebo) in absolute zin toegenomen door een toename van de gemiddelde MUNIX(4)-waarden. Deze stijging overtreft de verwachtingen van het statistische model waarop de studie is gebaseerd, waarin een lineaire daling van de gemiddelde MUNIX(4)-score vanaf het begin van de studie wordt voorspeld (Neuwirth et al. JNNP 2015). Deze gegevens, ondanks dat ze geblindeerd zijn, wijzen erop dat CNM-Au8 wellicht neuroherstellende eigenschappen heeft bij ALS-patiënten. Clene verwacht de volledige, ongeblindeerde resultaten van het RESCUE-ALS-onderzoek te kunnen voorleggen in de tweede helft van 2021.

"Hoewel deze gegevens geblindeerd zijn voor de behandelingsopdracht, zijn ze bemoedigend. Wij vertrouwen erop dat Clene's baanbrekende aanpak, waarbij fysica wordt toegepast op biologie door middel van directe elektroninteracties binnen cellulaire systemen op nanoschaal, een revolutie teweeg kan brengen in de behandeling van neurodegeneratieve ziekten zoals ALS en andere motorneuronziekten", aldus Robert Glanzman, M.D., FAAN, hoofd van de medische dienst bij Clene.

Rob Etherington, voorzitter en CEO van Clene voegde eraan toe: "Deze geblindeerde tussentijdse analyse toont aan dat CNM-Au8 op mechanistische wijze een fundamenteel probleem aanpakt die veel neurodegeneratieve ziekten gemeen hebben: gespannen of falende neuronen hebben extra energie nodig om te overleven, te herstellen en beter te kunnen functioneren. Uit de nieuwe MUNIX-gegevens blijkt dat de motorische eenheden mogelijk behouden blijven, wat veelbelovend is. Wij wachten met spanning de eindresultaten af en zijn dan ook verheugd dat deze geblindeerde tussentijdse resultaten hoop kunnen bieden aan ALS-patiënten en hun families, die op zoek zijn naar nieuwe therapieën voor de behandeling van deze verwoestende ziekte".

De presentatie (CLT-23) met als titel, "RESCUE-ALS Trial, A Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of CNM-Au8 to Slow Disease Progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients: Design and Interim Blinded Results" (RESCUE-ALS-onderzoek, een fase 2, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar CNM-Au8 om de ziekteprogressie bij ALS-patiënten te vertragen: Ontwerp en tussentijdse geblindeerde resultaten), is beschikbaar als live e-Poster op 10 december tussen 12:10 - 12:50 EST op het Virtuele 31ste Internationale Symposium over ALS/MND, dat online wordt gehouden (https://symposium.mndassociation.org/virtual-2020/).

Over RESCUE-ALS
RESCUE-ALS is een fase 2, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicentrisch onderzoek in parallelle groepen, waarbij de werkzaamheid, veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van CNM-Au8 wordt onderzocht bij deelnemers die recentelijk symptomen van ALS vertonen (binnen de 24 maanden na de screening of 12 maanden na de diagnose). De proefpersonen worden willekeurig ingedeeld in een verhouding van 1:1 om een actieve behandeling met CNM-Au8 (30 mg) te ontvangen, of een placebo in aanvulling op hun huidige zorgverlening. De deelnemers ontvangen hun gerandomiseerde behandeling gedurende 36 opeenvolgende weken tijdens de behandelingsperiode. In dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van het verbeteren van de neuronale bio-energetica, het verminderen van reactieve zuurstofsoorten en het bevorderen van de eiwithomeostase met CNM-Au8, om de ziekteprogressie bij ALS-patiënten te vertragen. In het onderzoek wordt de werkzaamheid beoordeeld op basis van de gemiddelde verandering in de Motor Unit Number Index (MUNIX), die geschat wordt met behulp van een elektromyografie van de abductor digiti minimi (ADM), abductor pollicis brevis (APB), biceps brachii (BB) en tibialis anterior (TA) (spieren van de hand, de arm en het been). De werving van de 44 deelnemers voor het onderzoek was op de gerapporteerde data cut-off van 27 oktober 2020 voltooid. De baselinekenmerken omvatten [gemiddelde (SD)], MUNIX(4)-score: 93,7 (45,8); voorspelde FVC %: 80,8 (16,3); ALSFRS-R: 38,6 (6,1); ALSSQOL-20: 3,3 (1,3); gemiddelde tijd vanaf de diagnose: 4,7 (4,6) maanden; standaardbehandeling met riluzol, 92%.

Over CNM-Au8
CNM-Au8 is een geconcentreerde, waterige suspensie van effen, gefacetteerde gouden nanokristallen met een katalytische werking, ter ondersteuning van belangrijke intracellulaire biologische reacties. CNM-Au8 bestaat uitsluitend uit zuiver gouden nanodeeltjes die samengesteld zijn uit effen, gefacetteerde, geometrische kristallen. Deze worden in suspensie gehouden in farmaceutisch water dat gebufferd is met natriumbicarbonaat. CNM-Au8 is tijdens de fase 1-onderzoeken bij gezonde vrijwilligers veilig gebleken en heeft in meerdere preklinische (dier)modellen zowel remyelinisatie- als neuroprotectieve effecten vertoond. Uit preklinische gegevens, die zowel in "peer-reviewed" tijdschriften als op wetenschappelijke congressen zijn verschenen, blijkt dat de behandeling van neuronale culturen met CNM-Au8 de overleving van neuronen verbetert, neurietnetwerken beschermt, de intracellulaire niveaus van reactieve zuurstofsoorten verlaagt en de mitochondriale capaciteit verbetert in respons op cellulaire spanningen die veroorzaakt worden door meerdere ziekterelevante neurotoxinen. De orale behandeling met CNM-Au8 verbeterde het functioneel gedrag bij knaagdiermodellen van ALS, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson tegenover een vehikel (placebo). CNM-Au8 wordt momenteel getest in een fase 2 klinisch onderzoek voor de behandeling van chronische optische neuropathie bij patiënten met MS, evenals in fase 2 en fase 3 klinische onderzoeken voor ziekteprogressie bij ALS-patiënten.

 

Vertaling: Emilie Poissonnier

Bron: GlobeNewswire

Share