Cytokinetics kondigt aan dat het zijn nieuwe resultaten heeft gepresenteerd tijdens het Internationaal Symposium over ALS

19-12-2019

Subgroepanalyses van FORTITUDE-ALS over de effecten van Reldesemtiv met of zonder bijkomend gebruik van Radicava® (edaravone) of Rilutek® (riluzol)

Zuid-San Francisco, Calif., Cytokinetics Incorporated kondigde vandaag aan dat het zijn jongste resultaten heeft gepresenteerd tijdens het 30ste Internationaal Symposium over ALS in Perth, Australië. Tot die resultaten behoren bijkomende analyses van FORTITUDE-ALS (Functional Outcomes in a Randomized Trial of Investigational Treatment with CK-2127107 to Understand Decline in Endpoints – in ALS (Functionele resultaten in een gerandomiseerd onderzoek van een onderzoeksbehandeling met CK-2127107 om tot een beter begrip te komen van de afname van eindpunten bij ALS)), het fase 2 klinisch onderzoek van reldesemtiv bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS). Tot de post-hoc-analyses die werden gepresenteerd behoorden resultaten van subgroepanalyses die het effect van reldesemtiv beschrijven met of zonder het bijkomend gebruik van Radicava® (edaravone) en/of Rilutek® (riluzol) en de interactie tussen levenskwaliteit en depressie in de placebogroep. Het is in samenwerking met Astellas dat Cytokinetics reldesemtiv ontwikkelt, een snelle skeletspier-troponine-activator (FSTA), als potentiële behandeling voor mensen met SMA en bepaalde andere slopende ziektes en aandoeningen die worden geassocieerd met zwakte en/of vermoeidheid van de skeletspieren.

Het effect van Reldesemtiv blijft hetzelfde, of de patiënten nu wel of niet Edaravone en/of Riluzol kregen

De resultaten van FORTITUDE-ALS, die eerder dit jaar werden voorgesteld op de Jaarlijkse Bijeenkomst van de American Academy of Neurology, toonden dat het onderzoek geen statistische significantie wist te bereiken voor een vooraf bepaalde dosis-responsverhouding op het primaire veranderingseindpunt vanaf de basislijn qua trage vitale capaciteit (TVC) na een dosistoediening van 12 weken (p=0,11). De patiënten in alle dosisgroepen van reldesemtiv gingen er echter numeriek minder op achteruit dan patiënten die placebo kregen wat de TVC-scores en de scores voor de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R) betreft, waarbij zich na verloop van tijd grotere verschillen voordeden. In deze post-hoc-subgroepanalyse van alle dosisgroepen tezamen en vergeleken met placebo, demonstreerde reldesemtiv een vergelijkbaar effect op de TVC, de ALSFRS-R en de spierkracht met behulp van een handknijpkrachtmeter (HHD) na 12 weken, of de patiënten nu wel of niet werden behandeld met edaravone en/of riluzol.

Het merendeel van de patiënten kreeg alleen riluzol (56,5%), 4,2% kreeg alleen edaravone, en 20,6% kreeg beide.

Voor gebruik en niet-gebruik van edaravone bedroeg het behandelingsverschil voor reldesemtiv in verhouding tot placebo op de ALSFRS-R respectievelijk 1,25 punten (p=0,06) en 0,77 punten (p=0,06). De afname qua TVC bedroeg 3,07 procentpunten met reldesemtiv versus placebo bij patiënten die edaravone gebruikten (p=0,14), en 1,21 procentpunten minder met reldesemtiv versus placebo bij patiënten die geen edaravone gebruikten (p=0.32). HHD nam 6,94 procentpunten minder af met reldesemtiv versus placebo voor patiënten die edaravone namen (p=0,14), en 1,31 procentpunten met reldesemtiv versus placebo voor patiënten die het niet namen (p=0,57).

Voor gebruik en niet-gebruik van riluzol bedroeg het behandelingsverschil voor reldesemtiv vergeleken met placebo op de ALSFRS-R respectievelijk 0,86 (p=0,03) en 0,84 (p=0,28) punten. De afnamen qua TVC bedroegen respectievelijk 1,64 procentpunten minder met reldesemtiv versus placebo (p=0,16) en 1,81 procentpunten minder met reldesemtiv versus placebo (p=0,46). De afname qua HHD bedroeg respectievelijk 2,22 (p=0,36) en 4,36 (p=0,27) minder met reldesemtiv versus placebo.

“De resultaten van deze subgroepanalyses dragen bij aan het groeiende bewijsmateriaal voor de effecten van reldesemtiv bij ALS-patiënten”, zegt Jeremy Shefner, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van FORTITUDE-ALS, professor en voorzitter van de afdeling Neurologie aan het Barrow Neurological Institute, en professor en uitvoerend voorzitter van de afdeling Neurologie aan de University of Arizona, Phoenix. “Naarmate het behandelingslandschap verandert voor ALS, demonstreren deze gegevens hoe we in staat zouden kunnen zijn de afname van het ziekteverloop verder te vertragen als we nieuwe mechanismetherapieën zoals reldesemtiv toevoegen aan de bestaande behandelingsregimes.”

Afname van de levenskwaliteit matig geassocieerd met depressie bij placebopatiënten

Voor FORTITUDE-ALS lieten de patiënten metingen uitvoeren van hun levenskwaliteit en mate van depressie, en dit tijdens de screening, op dag 1, na weken 2, 4, 8 en 12, en tijdens de opvolging, 4 weken na de laatste dosis van het dubbelblinde studiegeneesmiddel. De patiënten vulden ook de ALSAQ-5-vragenlijst in, een levenskwaliteitsinstrument dat zich vooral toelegt op het functioneren. De lijst bevraagt de patiënten over de moeilijkheden die ze ondervinden met staan, hun armen gebruiken, eten, spreken, en over het gevoel van hopeloosheid dat ze koesteren met betrekking tot de toekomst. Hoe hoger daarbij de score, hoe slechter de levenskwaliteit. Patiënten vulden ook de Snelle Screening van de Depressie-inventaris van Beck in (BDI-FS), een schaal waarbij de patiënten uit vier uitspraken de meest van toepassing zijnde uitspraak kiezen aangaande zeven onderwerpen, waaronder hopeloosheid en zelfmoordgedachten. Daarbij staan hogere scores voor toenemende depressie. We analyseerden de resultaten van 115 placebopatiënten. Na verloop van tijd verhoogden de gemiddelde ALSAQ-5- en BDI-FS-scores en ze correleerden na verloop van tijd matig met een globale Spearman-correlatiecoëfficient van 0,54 (p < 0,0001), wat suggereert dat naarmate de levenskwaliteit afneemt bij ALS-patiënten, de depressieve gevoelens toenemen. Leeftijd, geslacht en plaats van de aanvang waren niet gekoppeld aan de verandering van de mate van depressie, maar de depressiescores namen trager toe bij placebopatiënten die edaravone namen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Cytokinetics, Incorporated

Share