Cytokinetics presenteert COURAGE-ALS, een fase 3 onderzoeksplan voor Reldesemtiv

26-12-2020

(ingekorte versie)

Cytokinetics bereidt een wereldwijd fase 3-onderzoek voor waarvoor het meer dan 500 mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) zal rekruteren, om te testen of Reldesemtiv, hun therapie in onderzoeksfase, progressieve spierzwakte kan vertragen. Dat meldt de onderneming.

CytokineticsDetails over het onderzoekontwerp werden vrijgegeven tijdens het 31ste Internationale Symposium over ALS/MNZ, dat virtueel plaatsvond van 9 tot 11 december. Jeremy Shefner, MD, PhD, van het Barrow Neurological Institute, gaf een presentatie met de titel ‘A Phase 3, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Reldesemtiv in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): COURAGE-ALS Trial Design’ (een fase 3, multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek om de efficiëntie en veiligheid te testen van Reldesemtiv bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS): het COURAGE-ALS-onderzoekontwerp).

Reldesemtiv is een snelle troponineactivator voor de skeletspieren die is ontworpen ter vertraging van progressieve spierzwakte – wat voorkomt bij ALS en andere neuromusculaire ziektes – door de respons van de spieren op zwakke zenuwsignalen te doen toenemen.

Het nieuwe fase 3-onderzoek, Clinical Outcomes Using Reldesemtiv on ALSFRS-R in a Global Evaluation in ALS (klinische resultaten met Reldesemtiv voor de ALSFRS-R in een wereldwijde evaluatie voor ALS) – ook gekend als COURAGE-ALS – zal voortbouwen op de resultaten van het onlangs voltooide FORTITUDE-ALS fase 2-onderzoek (NCT03160898), dat Reldesemtiv evalueerde bij 458 patiënten die minder dan twee jaar nadat ze werden gediagnosticeerd met ALS werden gerekruteerd voor de studie.

De onderzoekers maakten gebruik van de inzichten die werden verworven dankzij FORTITUDE-ALS — met betrekking tot dosisniveaus, de gepaste patiëntenpopulatie en nevenwerkingen — om het nieuwe COURAGE-ALS-onderzoek te ontwerpen, dat Reldesemtiv zal blijven onderzoeken als behandeling voor ALS.

COURAGE-ALS zal zowat 555 patiënten rekruteren, minder dan twee jaar nadat bij hen de eerste tekenen van spierzwakte werden ontdekt. Op het moment van de screening zullen de deelnemers door slechts een matig verlies van longfunctie getroffen zijn en een score hebben van niet meer dan 44 op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R).

Zoals bij FORTITUDE-ALS hebben de patiënten de mogelijkheid hun standaard ALS-therapieën met Radicava (edaravone) en/of riluzol voort te zetten.

Bij de start van de studie zullen de patiënten willekeurig worden toegewezen om tweemaal per dag gedurende 24 weken (bijna zes maanden) 300 mg orale Reldesemtiv of een placebo te ontvangen. Voor elke patiënt die placebo krijgt, zullen er twee patiënten de actieve behandeling krijgen. Daarna volgt een tweede periode van 24 weken of bijna zes maanden, waarin alle patiënten tweemaal per dag 300 mg orale Reldesemtiv toegediend zullen krijgen.

Het hoofddoel van COURAGE-ALS is het meten van de veranderingen in de ALFRS-score van de deelnemers gedurende de eerste 24 weken. Tot de secundaire metingen behoren de veranderingen in de trage vitale capaciteit (TVC) — een maatstaf van de ademhalingsfunctie — de grijpkracht, de totale ALFRS-R-scores, en een samengestelde maatstaf van ademhalingsfalen en overlevingsduur.

Tot de bijkomende exploratieve eindpunten behoren het eerste of substantiële gebruik dat de deelnemers maken van medische apparatuur thuis, en een beoordeling van de handspierkracht, gemeten met een handknijpkrachtmeter, een draagbaar meettoestel. Nog een ander exploratief eindpunt is de ALS-voortgang, zoals gemeten door het Milano Torino Staging (MiToS) -systeem, waarvan is vastgesteld dat het het verloop van ALS op betrouwbare wijze voorspelt tot 18 maanden.

Een comité voor het opvolgen van de gegevens zal in de loop van de studie twee tussentijdse analyses uitvoeren. Een futiliteitsstudie — die moet bepalen of een onderzoek zijn doelstellingen kan halen — zal worden uitgevoerd, en dit 12 weken nadat een derde of meer van de geplande staalomvang willekeurig is toegewezen om medicatie of placebo te ontvangen. Een tweede analyse zal de futiliteit beoordelen en de vraag beantwoorden of het onderzoek nood heeft aan meer deelnemers.

Tijdens de presentatie op het symposium kondigde Cytokinetics geen tijdlijn aan voor het onderzoek, maar Shefner, die tevens hoofdonderzoeker was voor FORTITUDE-ALS, zegt dat de nieuwe studie zal voortbouwen op het eerdere, drie maanden durende onderzoek, dat werd afgewerkt in maart 2019.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share