Directe ervaringen van ALS-patiënten die voor spasticiteit werden behandeld met tetrahydrocannabinol:cannabidiol (THC:CBD)

17-09-2019

Samenvatting

Achtergrond
De behandeling van spasticiteit vormt een grote uitdaging voor de omgang met patiënten die aan amyotrofische laterale sclerose (ALS) lijden. Een spray van delta-9-tetrahydrocannabinol (THC):cannabidiol (CBD) voor oromucosaal gebruik (THC:CBD) die werd goedgekeurd voor de behandeling van spasticiteit bij multiple sclerose, dient als complementaire afwijkende behandelingsoptie voor ALS-gerelateerde spasticiteit. We beschikken echter over weinig gestructureerde gegevens over THC:CBD bij de behandeling van spasticiteit bij ALS.

Methode
Een retrospectieve monocentrische cohortstudie werd uitgevoerd bij 32 patiënten die voldeden aan de volgende criteria: 1) diagnose met ALS, 2) ALS-gerelateerde spasticiteit; 3) behandeling met THC:CBD. De spasticiteit werd gemeten aan de hand van de Numerieke Meetschaal (NRS, Numeric Rating Scale). De ervaringen van de patiënten met THC:CBD werden beoordeeld met behulp van de netpromotorscore (NPS) en de vragenlijst over tevredenheid over de behandeling met geneesmiddelen (treatment satisfaction questionnaire for medication (TSMQ-9)) zoals telefonisch of online ingevuld.

Resultaten
De gemiddelde dosis THC:CBD bedroeg 5,5 dagelijkse bedieningen (reikwijdte < 1 tot 20). Er werden drie subgroepen van patiënten geïdentificeerd: 1) dagelijks gebruik met hoge dosis (≥ 7 dagelijkse bedieningen, 34%, n = 11), 2) dagelijks gebruik met lage dosis (< 7 dagelijkse bedieningen, 50%, n = 16), 3) weinig frequent gebruik (< 1 dagelijkse bediening, 16%, n = 5). De globale NPS bedroeg + 4,9 (waarden boven de 0 drukken een positieve aanbeveling aan medepatiënten uit). Opmerkelijk was dat patiënten met een matige tot ernstige spasticiteit (NRS ≥ 4) een hoge aanbevelingsgraad rapporteerden (NPS: + 29) in tegenstelling tot patiënten met milde spasticiteit (NRS < 4; NPS: − 44). Voor de drie domeinen van TSQM-9 werden hoge tevredenheidsniveaus geconstateerd (maximumwaarde 100): effectiviteit 70,5 (±22,3), comfort 76,6 (±23,3) en globale tevredenheid 75,0 (±24,7).

Conclusie
THC:CBD wordt gebruikt in sterk variërende doses, wat suggereert dat het geneesmiddel werd gebruikt op basis van de noden en voorkeuren van de individuele patiënt. Wat bijdraagt aan deze notie is dat matige tot ernstige spasticiteit geassocieerd was met een hoger aantal dagelijkse THC:CBD-bedieningen en een hogere aanbevelingsgraad (NPS) vergeleken met patiënten met milde spasticiteit. Globaal gezien was de tevredenheid met de behandeling (TSQM-9) hoog. De resultaten suggereren dat THC:CBD dienst kan doen als een waardevolle aanvulling op het spectrum van symptomatische therapie voor ALS. Toekomstige studies en directe vergelijkingen met andere geneesmiddelen tegen spasticiteit zijn van belang bij de verdere exploratie van de effectiviteit van THC:CBD bij de omgang met spasticiteit en andere ALS-gerelateerde symptomen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: BMC Neurology

Share