EMA is voorstander om aan AMX0035 van Amylyx de status weesgeneesmiddel voor ALS toe te kennen

04-05-2020

Een dienst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (Engestalige afkorting EMA) heeft aanbevolen dat het oraal in te nemen middel AMX0035 dat door het bedrijf Amylyx wordt onderzocht, wordt aanzien als weesgeneesmiddel om mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) te behandelen.

Het label weesgeneesmiddel wordt in Europa toegewezen aan medicijnen met het potentieel om veilige en doeltreffende behandelingen te zijn voor zeldzame, levensbedreigende of chronische aftakelende condities waaraaan niet meer dan 1 per 2.000 mensen lijden. Het voorziet een aantal stimulansen voor bedrijven, inclusief assistentie bij het ontwerpen van protocollen voor klinische studies en een 10-jarige periode van exclusiviteit op de markt indien de behandeling wordt goedgekeurd.

De positieve opinie van het Committee voor Weesgeneesmiddelen (Committee for Orphan Medicinal Products; COMP) plaatst AMX0035 dichter bij zulke stimulansen in Europe, en volgt op de toekenning van de weesgeneesmiddelenstatus door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2017 voor dezelfde indicatie. Een finale beslissing op basis van de opinie van het COMP wordt genomen door de Europese Commissie

“ALS-patiënten hebben wereldwijd nood aan nieuwe therapieën,” zegt Joshua Cohen, co-CEO, voorzitter, en mede-oprichter van Amylyx, in een persbericht. “We zijn enthousiast over het nieuws van vandaag en kijken ernaar uit om met EMA samen te werken rond de volgende stappen voor AMX0035.”

AMX0035 is een combinatietherapie op basis van twee kleine moleculen — tauroursodeoxycholinezuur en natriumfenylbutyraat — die beide werkzaam zijn als  bescherming voor celdood van zenuwcellen door stress signalen in cellen te blokkeren.

Deze mogelijke behandeling richt zich niet op de hoofdoorzaak van ALS. Wel heeft AMX0035 het doel om de motor neuronen te beschermen die progressief verloren gaan in ALS-patiënten, wat leidt tot klinische achteruitgang.

De veiligheid en doeltreffendheid van AMX0035 werd onderzocht in een dubbel-blinde fase 2 studie, genaamd CENTAUR (NCT03127514), in 137 ALS-patiënten gediagnosticeerd binnen acht maanden na insluiting in de studie en met een snel progressief ziekteverloop.

In 25 klinische centra in the U.S. warden patiënten willekeurig toegewezen aan ofwel AMX0035 of placebo, tweemaal daags gegeven voor zes maanden. Terwijl ze deelnamen aan de studie konden ze hun stabiele behandeling met riluzole verderzetten.

Na afronding van de studie werd alle deelnemers de mogelijkheid geboden om in te stappen in een open-label extensie studie waarbij de experimentele behandeling werd gekregen voor 30 bijkomende maanden. Ongeveer 90% van de patiënten, rond de 120 personen, opteerde ervoor om in te stappen in CENTAUR-OLE (NCT03488524).

In December kondigde Amylyx aan dat CENTAUR zijn primaire doelstelling heeft bereikt, waarbij de patiënten die willekeurig waren toegewezen aan AMX0035 een tragere afname van bestaande mogelijkheden ervaarden, waaronder spraak, slikken, aankleden en hygiëne, in vergelijking met zij die placebo kregen.

Dit werd gemeten door het verschil vanaf het basisniveau in de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) scores. Details over deze scores tussen de twee groepen patiënten werden nog niet vrijgegeven.

CENTAUR onderzoekt als primaire doelstelling ook de veiligheid en verdraagzaamheid van AMX0035. Metingen van secundaire doeltreffendheid betroffen ondermeer de impact van de therapie op spierkracht, ademhalingsfunctie, en biomerkers voor ALS. Overlevingstijd, opname in het ziekenhuis, en de nood aan ventilatie bij ademhaling werd eveneens gemeten.

Amylyx voorziet om de bevindingen van de CENTAUR studie in de nabije toekomst te publiceren in een medisch vakblad.

AMX0035 wordt eveneens bestudeerd als potentiële behandeling voor Alzheimer in de fase 2 PEGASUS studie (NCT03533257) waarvan de afronding is voorzien in December.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: ALS News Today

19-12-2019 - Amylyx Pharmaceuticals kondigt aan dat AMX0035 in het CENTAUR-onderzoek een statistisch significant behandelingsvoordeel heeft vertoond bij mensen met ALS

Share