Effect van riluzole op het gewicht van korte- en lange-termijn overlevenden van amyotrofische laterale sclerose

01-02-2021

Samenvatting

Introductie
Riluzole is de eerste ziektemodificerende therapie voor amyotrofische laterale sclerose (ALS) die in 1995 werd goedgekeurd door de Food and Drug Administration in de VS, en is nu wereldwijd beschikbaar. Het vertraagt de tijd tot tracheostomie of overlijden en verlengt de overleving. Het precieze mechanisme van het overlevingsverlengend effect is onbekend. Ondervoeding en het daaruit voortvloeiende gewichtsverlies worden geassocieerd met een kortere overleving bij ALS. Gezien de levensverlengende effecten van riluzole en voedingsonderhoud, onderzochten we de relatie tussen riluzole en gewicht bij ALS-patiënten.

Materialen en methoden:
Aan de hand van gegevens uit de klinische database van het National ALS Center of Excellence aan de University of Vermont Medical Center, hebben we 244 patiënten gestratificeerd in cohorten op basis van het gebruik van riluzole en de overlevingsduur vanaf het basislijnbezoek tot korte termijn (≤3 jaar). ) en langdurige (> 3 jaar) overlevenden. We onderzochten de gemiddelde maandelijkse gewichtsverandering bij patiënten gedurende het eerste jaar na het basislijnbezoek en het laatste jaar voor overlijden.

Resultaten en bespreking:
Bij 156 korte-termijn overlevenden die riluzole gebruikten, vergeleken met degenen die geen riluzole gebruikten, was er een vermindering van 37% van het gewichtsverlies in het eerste jaar na baseline en 46% vermindering van het gewichtsverlies in het laatste jaar voor overlijden. Vierenzeventig langdurige overlevenden op riluzole vertoonden een verminderde gewichtsafname in het eerste jaar na het basislijnbezoek. We speculeren dat een mechanisme waarmee riluzole de overleving kan beïnvloeden, is door het verminderen van gewichtsverlies en mogelijk het handhaven van de voedingsstatus en lichaamssamenstelling, hoewel dit een prospectieve studie rechtvaardigt.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration journal

Share