Fase 2 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van oraal dimethylfumaraat bij amyotrofische laterale sclerose (TEALS Studie)

01-03-2021

Abstract

Achtergrond:
Neuro-inflammatie is een belangrijk pathogeen mechanisme in amyotrofische laterale sclerose (ALS), waarbij regulatoire T-cellen (Tregs) een tragere progressie van de ziekte bewerkstelligen. Dimethylfumaraat, gebruikt bij de behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose, verbetert de anti-inflammatoire immuunrespons door pro-inflammatoire T-cellen te onderdrukken en Treg-niveaus te verhogen. Het doel van deze studie was om de werkzaamheid en veiligheid van dimethylfumaraat bij sporadische ALS te beoordelen.

Methoden:
In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase 2-studie werden 109 patiënten met ALS (in de leeftijd van 18-85 jaar) geïncludeerd in zes academische medische centra. De patiënten werden gerandomiseerd (2:1 ratio) door een computerondersteund toewijzingssysteem om dimethylfumaraat (startdosis 120 mg; onderhoudsdosis 240 mg) of placebo te krijgen, tweemaal daags, oraal, gedurende 36 weken. Het primaire eindpunt was de verandering in de totale score van de Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS-R) op week 36 ten opzichte van de uitgangswaarde. Overleving, neurofysiologische index, ademhalingsfunctie, neurotrofine-receptor p75 in de urine en kwaliteit van leven waren de secundaire uitkomstmaten. De studie werd geregistreerd in het ACTRN-register (ACTRN12618000534280).

Bevindingen:
Van de 109 geïncludeerde patiënten met ALS werden er 107 gerandomiseerd naar dimethylfumaraat (n=72) of placebo (n=35). De ALSFRS-R score was niet significant verschillend tussen de actieve en placebogroep (p=0-08). Dimethylfumaraat verminderde de verslechtering van de neurofysiologische index aanzienlijk in vergelijking met placebo (kleinste kwadraten gemiddelde [standaardfout]: dimethylfumaraat, -0·63 [0·25]; placebo, -1·40 [0·35]; verschillen in kleinste kwadraten gemiddelde: 0·77 [-0·08, 1·62]; p=0.037), wat wijst op een beschermend effect op de lagere motorische neuronfunctie. De veiligheidsprofielen waren vergelijkbaar tussen de groepen (p>0·05).

Interpretatie:
Dimethylfumaraat was veilig en werd goed verdragen bij patiënten met sporadische ALS. Hoewel een verbetering in het primaire eindpunt niet duidelijk was, was er een significante verbetering in de neurofysiologische index, wat een mogelijk beschermend voordeel in het verminderen van degeneratie van de lagere motorische neuronen suggereert.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Preprints with The Lancet

Share