Gastrostomie bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ProGas): een prospectieve cohortstudie

07-07-2015

Samenvatting

Achtergrond
Voeden via gastrostomie wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van patiënten met amyotrofische laterale sclerose die ernstige dysphagie ontwikkelen. Hoewel aanbevolen door zowel de American Academy of Neurology als de Europese Federatie van neurologische verenigingen, is er momenteel weinig bewijs voor de optimale methode en timing voor gastrostomie. We richtten ons onderzoek op het vergelijken van de verschillende benaderingen van het inbrengen van de gastrostomie op het vlak van de veiligheid en de klinische resultaten.

Methoden
In deze grote, longitudinale, prospectieve cohort studie (ProGas), werden patiënten met een diagnose van duidelijke, waarschijnlijke, labo ondersteunde of mogelijke amyotrofische laterale sclerose ingesloten. Met hun behandelende artsen hadden ze ingestemd om een gastrostomie te ondergaan in één van de 24 ALS-zorgcentra of klinieken in de UK. Het primaire meetpunt was sterfte binnen de 30 dagen na gastrostomie. Deze studie werd geregistreerd in de Britse klinische onderzoeksnetwerk-database, met identificatienummer 9923.

Bevindingen
Tussen 2 november 2010 en 31 januari 2014 werden 345 patiënten ingesloten van wie 330 een gastrostomie kregen. 163 (49%) patiënten ondergingen de percutane endoscopische gastrostomie, 121 (37%) ondergingen de radiologisch ingevoerde gastrostomie, 43 (13%) ondergingen een perorale door radiologie begeleide gastrostomie en drie (1%) ondergingen de chirurgische gastrostomie. 12 patiënten (4%, 95% CI 2· 1 – 6 · 2) stierven binnen de eerste 30 dagen na gastrostomie: vijf (3%) van de 163 na percutane endoscopische gastrostomie, vier (3%) van de 121 na radiologisch ingevoegd gastrostomie, en drie (7%) van de 43 na perorale door radiologie begeleide gastrostomie (p = 0· 46). Dit was inclusief de herhaalde pogingen bij 14 patiënten; 21 (6%) van de 344 gastrostomie procedures kon niet worden voltooid: 11 (6%) van de 171 percutane endoscopische gastrostomies, zeven (6%) van de 121 radiologisch ingevoerde gastrostomies, en drie (6%) van de 45 perorale onder radiologie begeleide gastrostomies (p = 0· 947).

Interpretatie
De drie methoden van gastrostomie bleken even veilig qua overleving en procedurele complicaties. Bij gebrek aan gegevens uit gerandomiseerde onderzoeken, kunnen onze bevindingen clinici en patiënten informeren om te besluiten over gastrostomie en verder onderzoek over voeding bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose stimuleren.

Financiering
Motor Neuron Disease vereniging van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (MNDA) en het Sheffield Instituut voor Translationeel Neuroscience (SITraN).

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: The Lancet Neurology

Share