Hebben pijn, angst en depressie een invloed op de levenskwaliteit van mensen met amyotrofische laterale sclerose? Een nationale studie die tegenstrijdige bevindingen met elkaar in overeenstemming brengt

10-11-2019

the TONiC study group

Samenvatting

Inleiding
Voor clinici is het evident dat het belangrijk is het verband tussen pijn, stemming en levenskwaliteit bij mensen met amyotrofische laterale sclerose te verhelderen, maar de bestaande literatuur hierover is beperkt en inconsistent. Wij exploreerden het verband tussen pijn, depressie, angst en levenskwaliteit om eerdere contrasterende bevindingen met elkaar in overeenstemming te brengen en de toekomstige research en klinische praktijk te inspireren.

Methodes
We verkregen door patiënten gerapporteerde resultaten als onderdeel van de Trajectories of Outcomes in Neurological Conditions-studie (studie van Resultatentrajecten voor Neurologische Aandoeningen). De stemming en de levenskwaliteit ondergingen de Rasch-analyse. Correlatiecoëfficiënten onderzochten de sterkte van het verband tussen belangrijke variabelen. We ontwikkelden een bivariaat regressiemodel om de effecten van pijn, depressie en angst op gemeenschappelijke psychologische en fysieke levenskwaliteitsdomeinen na te gaan.

Resultaten
Van de 636 mensen met ALS rapporteerde 69% pijn en de meesten van hen ervoeren lichte pijn. 7% van de deelnemers overschreed de gepubliceerde cutoffs voor waarschijnlijke depressie en 14% leed aan waarschijnlijke angst. Pijn, depressie en angst hadden alle een invloed op de levenskwaliteit; depressie heeft een significant effect op zowel fysieke als psychologische domeinen van levenskwaliteit, terwijl pijn de fysieke levenskwaliteit en angst de psychologische levenskwaliteit beïnvloedt.

Conclusies
De resultaten tonen aan het belangrijk is de levenskwaliteit uit te drukken op een conceptueel correcte manier. Als we namelijk de multidimensionale aard van de levenskwaliteit over het hoofd zien, verliezen we mogelijk belangrijke nuances uit het oog. Clinici moeten zich ervan bewust zijn dat pijn, depressie en angst alle op hun manier kunnen leiden tot een achteruitgang van de levenskwaliteit en niet enkel wanneer er sprake is van ernstige pijn of wanneer angst en depressie het gevalsniveau bereiken.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Springer Nature

Share