Voorschrift voor een jaar van een hulpmiddel voor het meten van de ademhaling en het vrijmaken van de luchtwegen bij amyotrofische laterale sclerose

17-01-2020

Doelstellingen: De maatstaven van afname van respiratoire metingen, waaronder de Peak Cough Flow (PCF, hoestpiekflow) werden nog niet vastgesteld voor amyotrofische laterale sclerose (ALS). Bovendien is het optimale voorschrijven van bijkomende hoesthulpmiddelen die de hoestkracht moeten verhogen onbekend. Het primaire doel van deze studie bestond erin de afnames van de ademhalingsfuncties bij ALS te kwantificeren met behulp van de PCF, Sniff Nasal Inspiratory Pressure (SNIP, inspiratoire druk bij maximaal snuiven) en de Trage Vitale Capaciteit (TVC). De secundaire doelstellingen waren het meten van de respiratoire morbiditeit, het onderzoeken van de kenmerken van deze voorgeschreven bijkomende hoesthulpmiddelen, en het vergelijken van de resultaten van de behandelde en onbehandelde cohorten.

Methodes: Een prospectieve, longitudinale, observationele cohortstudie evalueerde de respiratoire metingen, de morbiditeit en de fysieke functie bij ALS-patiënten tijdens driemaandelijkse intervallen en dit gedurende een jaar. De ziekte- en patiëntkenmerken van deze voorgeschreven bijkomende hoesthulpmiddelen werden geprofileerd op het moment dat het hulpmiddel werd voorgeschreven.

Resultaten: 108 mensen met een gemiddelde leeftijd van 62,1 ± 11,5 jaar namen deel. De PCF nam snel af met een ratio van 124,8L/min/jaar (p < 0,001). SNIP, TVC (% voorspeld), en ALSFRS-R namen ook significant af met ratio’s van respectievelijk 18,72cmH2O, 17,49%, en 9,62 eenheden per jaar (p < 0,001). 32 patiënten (29,6%) rapporteerden 56 voorvallen van borstinfectie en 21 van hen overleden. Patiënten die een bijkomend hoesthulpmiddel kregen voorgeschreven (44,4%) kenden een significant lager gemiddeld voorspeld percentage SNIP, TVC en ALSFRS-R (p < 0,001).

Conclusies: Deze studie identificeerde een snelle afnameratio van PCF, een gelijkaardige afname van SNIP, en tragere afnames van TVC en ALSFRS-R. Het voorschrijven van een bijkomend hoesthulpmiddel werd getriggerd door afnemende respiratoire metingen en aanbevolen PCF-drempels, maar ook door ademhalingssymptomen. Borstinfecties waren gangbaar bij patiënten, ongeacht het voorschrijven van een bijkomend hoesthulpmiddel, en moeten nauwgezet worden opgevolgd.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share