IONIS-SOD1Rx (BIIB067)

03-10-2017

IONIS-SOD1Rx (BIIB067) is een therapie in onderzoeksfase om de voortgang van familiale amyotrofische laterale sclerose (ALS) te vertragen. Ze wordt gezamenlijk ontwikkeld door Ionis Pharmaceuticals (voorheen Isis Pharmaceuticals) en Biogen.

De therapie wordt rechtstreeks in het ruggenmergvocht geïnjecteerd, wat een intrathecale injectie wordt genoemd.

Hoe werkt IONIS-SOD1Rx?

ALS is een dodelijke, progressieve neurodegeneratieve aandoening waarbij de beschadiging en het afsterven van motorneuronen (zenuwcellen die de spierbewegingen controleren) leiden tot verlies van spiercontrole en verlamming. De exacte oorzaak van de ziekte is onbekend, maar sommige overgeërfde vormen van ALS zijn te wijten aan een mutatie in het superoxide dismutase 1- (SOD1) gen. Deze mutatie verandert de manier waarop SOD1 functioneert: het wordt toxisch en er treedt een snel verlies van motorneuronen op.

IONIS-SOD1Rx is een type van antisensetherapie. Ze is speciaal ontworpen om het SOD1 te binden met mRNA (een kopie van het gen dat wordt gebruikt door de eiwitaanmakende machinerie van de cel om SOD1-eiwit te produceren) en te voorkomen dat het wordt gelezen, wat de productie van toxisch SOD1-eiwit stopzet. Door de niveaus van toxisch SOD1-eiwit te reduceren, hoopt men dat IONIS-SOD1Rx de voortgang zou kunnen vertragen van deze vorm van ALS.

IONIS-SOD1Rx in klinische tests

Er werd al een fase 1 klinische test (NCT01041222) afgerond die de veiligheid, verdraagbaarheid en activiteit beoordeelt van IONIS-SOD1Rx bij SOD1-gerelateerde familiale-ALS-patiënten. De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde test testte vier verschillende doses van IONIS-SOD1Rx bij 33 patiënten, die gedurende 12 uur 0,15 mg, 0,5 mg, 1,5 mg dan wel 3 mg van de behandeling kregen toegediend. Na de behandeling werden de patiënten 28 dagen lang opgevolgd. Er werden geen ernstige ongunstige effecten van de IONIS-SOD1Rx-behandeling geobserveerd en de meest gangbare neveneffecten waren het postlumbalepunctiesyndroom (PLPS), ook gekend als spinale hoofdpijn, rugpijn door de injectie, en misselijkheid. De resultaten werden gepubliceerd in het medisch tijdschrift Lancet Neurology.

Hierop volgt nu een tweede en uitgebreidere fase-1-test (NCT02623699). Voor deze test probeert men nu 72 patiënten te rekruteren. De gerandomiseerde, placebogecontroleerde test wil de veiligheid en verdraagbaarheid van IONIS-SOD1Rx bevestigen en ook de SOD1-niveaus meten in het ruggenmergvocht van patiënten om te evalueren of dit een invloed zou kunnen hebben op de respons op de behandeling. Patiënten die deze studie vervolledigen, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een andere studie (NCT03070119), die de veiligheid en verdraagbaarheid van IONIS-SOD1Rx op de lange termijn zal evalueren.

Meer informatie

IONIS-SOD1Rx kreeg op 29 augustus 2017 een weesgeneesmiddelentoewijzing van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share