Een Italiaanse studie suggereert dat vervuiling door zware metalen mogelijk niet leidt tot meer gevallen van ALS

14-02-2017

Metalen, Rook, Toren, LuchtItaliaanse onderzoekers hebben een cluster van amyotrofische laterale sclerose (ALS) onderzocht in Briga, een regio in Noord-Italië die gekend staat voor haar ernstige vervuiling door zware metalen. Ze vonden geen concreet bewijsmateriaal voor een beduidend groter aantal ALS-gevallen — waaruit duidelijk blijkt dat men voorzichtig moet zijn met het toeschrijven van ALS-clusters aan aspecten van mortaliteitsdata-analyse.

De studie is getiteld "Gevallen van amyotrofische laterale sclerose in de provincie Novara in Italië en de mogelijke rol van milieuvervuiling" en verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration.

Het team vergeleek de regio Briga met de rest van Novara en kwam tot de vaststelling dat het aantal ALS-gevallen niet hoger lag dan zou kunnen worden verwacht. Een eerdere studie over de verspreiding van ALS-gerelateerde sterfgevallen van 1980 tot 2001 had Novara geïdentificeerd als één van 16 clusters met een hoge mortaliteit gekoppeld aan ALS, met Briga als het centrum van deze cluster.

Het team — geleid door dr. Marco Vinceti van het Onderzoekscentrum voor Milieu-, Genetische en Voedingsepidemiologie (REAGAN) van de Universiteit van Modena en Reggio Emilia— deed verder onderzoek naar de discrepantie. Het analyseerde het aantal ALS-gevallen in Novara tussen 2002 en 2012 en identificeerde 106 gevallen, waarvan 35 in de regio Briga. In het gehele gebied van Novara bedroeg het aantal ALS-gevallen 3,98 per 100,000 inwoners, vergeleken bij 4,65 per 100,000 in Briga — statistisch gezien een onbeduidend verschil.

“Globaal gezien bood onze studie geen bevestiging voor de eerdere bevinding dat zich meer ALS-gevallen voordeden in een gebied dat wordt gekenmerkt door ernstige milieuvervuiling door zware metalen", zo besluit het team. Ze voegen hier wel aan toe dat een mogelijk verband tussen milieuvervuiling en het risico op ALS "het onderzoeken waard blijft".

Wereldwijd treft ALS jaarlijks twee tot vier op de 100.000 inwoners. In bepaalde gebieden ligt het risico echter beduidend hoger, zoals in het randgebied van de Grote Oceaan, waarbij zich in het bijzonder in Guam en het westen van Nieuw-Guinea veel ALS-gevallen voordoen.

Niemand kent de precieze oorzaak van ALS. Wetenschappers denken dat genetische factoren en omgevingsfactoren zoals zware metalen, oplosmiddelen en pesticiden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share