Klinische therapeutische studies in ALS versnellen door frequent gegevens te verzamelen van deelnemers in hun thuissituatie

14-05-2020

Seward Rutkove1, Sarbesh Pandeya1, Kristin Qi1, Jeremy Shefner2
1) Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard Medical School, 2) Barrow Neurological Institute

Doel
Nagaan of het aantal staalnames kan worden gereduceerd in ALS klinische studies door frequent onderzoeksgegevens te verzamelen van deelnemers in hun thuissituatie.

Achtergrond
Een limitatie in klinische studies in ALS en andere progressieve neurologische ziekten is het onregelmatig (bijvoorbeeld om de 1-3 maanden) aantal bezoeken aan het klinisch studiecentrum dat beslag legt op de patiënt en de mantelzorger. We gingen ervan uit dat meer accurate opvolging van de progressie van elke deelnemer kon worden bekomen door frequent onderzoeksgegevens te verzamelen vanuit zijn thuissituatie, wat de gevoeligheid van het effect van de studiemedicatie verhoogt.

Design/Methoden
Met goedkeuring van de institutionele ethische commissie recruteerden we ALS-patiënten van op afstand via internet over de USA. Hun ALS diagnose werd geverifieerd via nazicht van het medisch dossier. Aan de deelnemers werden gebruiksinstrumenten verschaft, o.a. een greep hand dynamometer, een internet-geconnecteeerde spirometer, een electrische impedantie myografie (EIM) toestel, en een smartphone spraak app. Eveneens werden de ALS Functional Rating Scale-revised (ALSFRS-R) scores gemeten en de ervaringen van de patiënt genoteerd. Metingen werden dagelijks uitgevoerd voor 3 maanden, en tweemaal in de week voor de volgende 6; gedurende de gehele periode werd de ALSFRS-R score wekelijks genoteerd. Voor het berekenen van de steekproefomvang gingen we uit van twee studiegroepen met 80% statistische kracht om een 30% behandelingsverschil te zien bij een 0.05 significantieniveau.

Resultaten
Van de 71 gerecruteerde ALS-patiënten vervolledigden 40 patiënten de volledige studie voor alle meetvariabelen. Het frequent verzamelen van gegevens zorgde voor zeer verbeterde benaderingen van de progressiepercentages. Bijvoorbeeld, de ALSFRS-R scores toonden een gemiddelde gradiënt van -0.017(± standaardafwijking = 0.022) via wekelijkse metingen, en -0.016 (± standaardafwijking = 0.029) via maandelijkse. Dit komt overeen met 150 patiënten die zouden nodig zijn voor een klinische studie met wekelijkse opvolging vs. 301 patiënten met maandelijkse opvolging. Gelijkaardig zou de linkerhand greep van 83 patiënten dagelijks dienen te worden gemeten, versus 161 patiënten bij maandelijkse test. In het algemeen stonden deelnemers positief tegenover de ervaring om hun gegevens vanuit hun thuissituatie te laten verzamelen.

Conclusies
Ondanks het substantieel afhaken van deelnemers, onderlijnen de bekomen onderzoeksgegevens de kracht van frequente metingen in de thuissituatie. Waar mogelijk dienen regelmatige beoordelingen vanuit de thuissituatie worden opgenomen als standard benadering bij klinische studies in neurodegeneratieve ziekten.
Bron: Abstract AAN 2020 symposium

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: Abstract AAN 2020 symposium

Share