Mondmaskers voor ALS

← ga terug naar Persberichten

02-04-2020

In naam van de ALS Liga en MyAssist vzw zouden wij de stad Leuven en PROMECO NV vandaag extra in de bloemetjes willen zetten. Hoewel we allen geschrokken zijn van de vergaande impact die het Corona virus op ons leven heeft, is dit natuurlijk van extra belang voor onze patiënten die aan ALS lijden. Corona is een respiratoir virus en bemoeilijkt de ademhaling, net datgene dat zo levensbedreigend is voor personen met ALS.

De stad Leuven en PROMECO NV schonken ons daarom mondmaskers die kunnen gebruikt worden bij de broodnodige zorgen die ALS-patiënten ontvangen. Denk maar aan de mantelzorgers, verpleegkundigen en andere zorgverleners die voor onze patiënten van levensbelang zijn.

Helaas zal het Corona virus ook voor ons als Liga vergaande gevolgen hebben. We proberen alternatieven te vinden om het verlies van onze evenementen op te vangen en manieren om onze patiënten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. We willen de levenskwaliteit van onze patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk blijven bewaken.

We doen allen ons best om stand te houden is deze onzeker tijden. Deze mondmaskers gaan ons daar al zeker bij helpen. Hartelijk bedankt Leuven en PROMECO NV!

De zenuw-spierziekte ALS & ALS Liga
ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen & raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing. Wereldwijd lijden ongeveer 400.000 mensen aan ALS: ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. De meeste patiënten krijgen ALS rond hun 60 jaar, maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

ALS Liga België, een niet-gesubsidieerde vzw, tracht de laatste levensjaren van patiënten zo kwalitatief mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak, hulpmiddelen ter mobiliteit en communicatie uit te lenen, voor hun rechten op te komen bij de overheid, het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren via het fonds A Cure for ALS en hen zorg op maat te verstrekken via het fonds MaMuze.

Voor meer informatie
persdienst@ALS.be
Evy Reviers, CEO : +32 (0) 495 44 67 82

Share