Een systematische review van neuropsychiatrische en cognitieve beoordelingen die worden gebruikt in klinische onderzoeken voor amyotrofische laterale sclerose

30-09-2020

Abstract

Achtergrond
Tot 50% van de mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) ervaart cognitieve disfunctie, terwijl depressie en angst worden gerapporteerd bij respectievelijk 44% en 33%. Deze symptomen zijn van invloed op de kwaliteit van leven en gaan gepaard met een slechtere prognose. Historisch gezien waren de resultaten van klinische onderzoeken gericht op het effect van kandidaat-geneesmiddelen op lichamelijk functioneren.

Methoden
We evalueerden de afgelopen 25 jaar van klinische onderzoeken met geneesmiddelen voor onderzoek bij mensen met ALS, sinds de vergunning voor riluzol, en verzamelden gegevens over de frequentie en het type beoordeling van neuropsychiatrische symptomen en cognitieve stoornissen. Trial registry databases, waaronder WHO International Trials Registry, European Clinical Trials Register, clinicaltrials.gov en PubMed, werden systematisch doorzocht op Fase II, III of IV studies geregistreerd, voltooid of gepubliceerd tussen 01/01/1994 en 31/10/2019. Er werden geen taalbeperkingen toegepast. Uitkomstmaten, uitsluitingscriteria en gebruikte beoordelingsinstrument werden geëxtraheerd.

Resultaten
216 onderzoeken, waarin 26.326 mensen met ALS werden onderzocht, werden beoordeeld. 35% beoordeelde neuropsychiatrische symptomen en 22% beoordeelde cognitie als uitsluitingscriteria of uitkomstmaten. 3% (n = 6) van de onderzoeken beoordeelde neuropsychiatrische symptomen als een secundaire uitkomstmaat, en 4% (n = 8) beoordeelde cognitie als uitkomstmaat; slechts één studie omvatte beoordelingen voor zowel cognitie als neuropsychiatrische symptomen als uitkomstmaten. In zes onderzoeken werden drie ALS-specifieke beoordelingen gebruikt.

Conclusies
Proeven voor mensen met ALS hebben het belang van neuropsychiatrische symptomen en cognitieve stoornissen verwaarloosd. Evaluatie van deze extra-motorische kenmerken is essentieel om de impact van kandidaat-geneesmiddelen op alle symptomen van ALS te begrijpen.

 

Vertaling: Christina Lambrecht

Bron: Journal of Neurology

Share