Neurotoxine van blauw-groene algenbloei kan het risico op ALS verhogen

02-06-2020

AlgenEen Italiaanse populatie-gebaseerde studie toont aan dat blootstelling aan een neurotoxische molecule geproduceerd door blauw-groene algen de waarschijnlijkheid verhoogt om ALS te ontwikkelen, vooral voor personen jonger dan 65 jaar.

De studie onderzocht mensen die in de nabijheid van zoetwater wonen — een rivier, vijver, of zelfs een kleine poel — als een bron van blootstelling aan cyanotoxine. Ondanks het feit dat het onderzoek een verband suggereert tussen toxines die geproduceerd worden door deze algen en het risico op ALS, zijn grotere studies nodig omdat het verband geen statistische significantie haalde.

De studie “Living near waterbodies as a proxy of cyanobacteria exposure and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a population based case-control study,” is gepubliceerd in het vakblad Environmental Research.

Een groot aantal omgevingsfactoren worden ervan verdacht het risico op ALS te verhogen, zoals het gebruik van herbiciden, blootstelling aan milieuvervuiling en zware metalen, en werken met silica.

Studies ondersteunen ook een verband tussen blootstelling aan cyanotoxines — neurotoxische moleculen geproduceerd door cyanobacteriën — en een hoger dan gebruikelijke incidentie voor ALS in een aantal populaties.

Om dit verder te onderzoeken voerden wetenschappers een populatie-gebaseerde studie uit in drie provincies in noord Italië – Parma, Reggio Emilia, en Modena – en de provincie Catania in zuid Italië.

Hun studie includeerde 703 ALS patiënten en 2.737 andere personen die als controles dienden, afgestemd op de patiënten wat betreft geslacht, leeftijd, provincie of woonplaats. Allen werden gecontroleerd in verband met hun verblijfplaats, om vast te stellen of ze nabij wateroppervlakten wonen (binnen 100 meter, ongeveer 328 voet), waar cyanobacteriën soms worden aangetroffen wanneer het water warm is, stilstaat, en rijk is aan voedingsstoffen (vaak als gevolg van wegvloeiende kunstmest of overloop van septische putten).

De onderzoekers namen geen waterstalen om de verontreiniging vast te stellen. Ze gingen er echter vanuit dat mensen die in de buurt van wateroppervlakten leven sowieso blootgesteld zijn aan cyanotoxines, omdat deze vaak terecht komen in eetbare planten en in kleine dieren.

In totaal vond men 12 patiënten (1.71%) en 33 controles (1.21%) die blootgesteld waren aan cyanotoxines, waarbij de personen zonder ALS lichtjes ouder zijn dan de blootgestelde patiënten.

Een statistische analyse toonde aan dat leven in de nabijheid van een wateroppervlakte op het moment van de analyse geassocieerd was met ruwweg 40% grotere kans op het hebben van ALS, waarbij deze kans hoger ligt bij mannen, bij personen jonger than 65 jaar, en bij mensen die leven in de provincie Modena.

Leven in de Reggio Emilia bleek relatief beschermend te zijn voor ALS, waarbij inwoners er 24% minder kans hebben om de ziekte te ontwikkelen.

De verbanden werden herhaald in drie statistische modellen op basis van respectievelijk geslacht en provincie (model 1), op basis van leeftijd, geslacht, en provincie (model 2), en op basis van leeftijd, geslacht, provincie, en totaal gebruik van landbouwgrond (model 3). Geen van de verbanden bereikte statistische significantie in een van de drie modelen.

De onderzoekers vonden ook gelijkaardige resultaten voor blootstelling uit het verleden: mensen die de vorige 30 jaren in de nabijheid van wateroppervlakten woonden hadden een 30% grotere kans om ALS te hebben, en dit verband was sterker bij vrouwen. Ook hier bereikte het verband geen statistische significantie in een van de drie modellen.

Deze bevindingen suggereren dat wonen in de buurt van wateroppervlakten het risico op ALS doet toenemen, waarschijnlijk als gevolg van verhoogde blootstelling aan cyanotoxines. Dit ligt in lijn met eerdere studies die aantonen dat personen die leven in de buurt van meren met daarin algenbloei, een hoger risico op ALS hebben.

De wetenschappers schrijven: “Algemeen gezien, hebben we met behulp van een blootstellingsindex voor cyanotoxines gebaseerd op wonen in de nabijheid van wateroppervlakten in twee gebieden van noord en zuid Italië, enig bewijs gevonden voor een verband met verhoogd risico op ALS.”

Ze concluderen: “De interpretatie van onze bevindingen is echter beperkt door de gelimiteerde statistische precisie van de inschattingen van de risico’s, en door bepaalde bezorgdheden over het inschatten van de blootstelling. Dit benadrukt de behoefte aan verdere studies over dit onderwerp.”

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: ALS News Today

Share