Nieuwe CRISPR-Techniek Schakelt C9orf72 RNA's uit

31-10-2017

(verkorte versie) - Nieuws Analyse Amber Dance

Uitgebreide RNA-herhalingen in het C9orf72-gen, die gelinkt zijn aan ALS, verenigen RNA-bindende proteïnen in foci en vertalen zich in dipeptide-herhaaleiwitten, die mogelijk kunnen leiden tot motorneurontoxiciteit. Nu is er misschien een manier om in één keer van beide af te geraken, namelijk via een Cas9-enzym dat het RNA vernietigt. Gene Yeo en zijn collega's van de University of California, San Diego, publiceerden op 24 augustus een tekst over het feit dat een van die eerste CRISPR/Cas9-behandelingen C9orf72 RNA foci elimineert in gekweekte zoogdiercellen.

Cas9C9orf72 ALS, vernietigd door CRISPR? Een nieuwe techniek heeft als doel de motorneuronziekte ALS te bestrijden door middel van een Cas9-enzym dat zich richt op RNA om zo de lange RNA-herhalingen af te breken. [Met dank aan Batra et al., 2017, Cell.]

Hun strategie is niet de eerste die de ziekte probeert te bestrijden. Deze benadering, echter, heeft enkele voordelen volgens Yeo: ze bereikt met herhalingen beladen RNA in de celkern; mikken op RNA, vermijdt het risico dat DNA onnauwkeurig wordt vertaald; en de moleculaire ingrediënten zijn klein genoeg om gegroepeerd te worden in een adeno-geassocieerde virusvector, wat aantoont dat die doorgegeven kan worden tot in het Centraal Zenuw Stelsel.

"Dit is een zeer innovatieve studie die de mogelijkheid biedt om CRISPR te gebruiken om RNA-herhaling af te breken", merkte Fen-Biao Gao van de University of Massachusetts Medical School in Worcester, die geen deel uitmaakte van de studie, op. "Deze nieuwe benadering herstelt het niveau van het C9orf72-proteïne niet. Hoe dan ook, zowel de toxische RNA- als dipeptide-herhaaleiwitten elimineren, kan al genoeg zijn om de ziekte (fenotypes) te temperen", speculeerde hij.

 

Vertaling: ALS Liga: Hanna

Bron: The ALS Research Forum

Share