Nieuwe FUS-mutatie Y526F die snel progressieve familiaire amyotrofishe laterale sclerose veroorzaakt

04-08-2020

Abstract
Het FUS-gen is een van de meest voorkomende gemuteerde genen bij amyotrofishe laterale sclerose (ALS). We sequentieerden voor FUS-mutaties in een cohort van 15 familiale ALS en 275 sporadische ALS van Chinese oorsprong. Van alle 15 exons van het FUS-gen werd de sequentie bepaald door gerichte next-generation sequencing in een cohort van 15 familiale ALS-indexen en 275 sporadische ALS-patiënten van Chinese afkomst. Een nieuwe p.Y526F-mutatie in FUS werd gedetecteerd in één familiale ALS-proband. Een andere nieuwe FUS p.Q140R-variant en twee bekende FUS-mutaties (p.R495Efs * 33 en p.R521C) werden geïdentificeerd in vier sporadische ALS-gevallen. De frequentie van FUS-mutatie in ons cohort is 6,7% bij familiale ALS en 1,5% bij sporadische ALS. Het familiale ALS-proband dat de FUS p.Y526F-mutatie droeg, vertoonde zwakte bij de jeugd met lage ledematen en vertoonde een agressief beloop, waarbij de ademhalingsspieren 6 maanden na aanvang betrokken waren. De andere patiënten in de familie hadden allemaal zwakte van de ledematen en stierven 1-2 jaar na het begin van de ziekte. Onze resultaten bevestigen dat FUS-mutaties de meest voorkomende genetische oorzaken zijn van jonge agressieve ALS. Genetische tests van het FUS-gen moeten worden uitgevoerd bij ALS-patiënten met vroege aanvang, vooral bij patiënten met een snelle progressie.

 

Vertaling: Christina Lambrecht

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

28-07-2020 - Nieuwe FUS-mutatie gekoppeld aan agressieve ALS bij tienermeisje

Share