Nieuwe publicatie vat de fase-1-studies van CK-2127107 samen, met als kenmerken verdraagbaarheid en een grotere skeletspierrespons op zenuwactivering

05-12-2017

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Cytokinetics, Incorporated kondigde vandaag de publicatie aan van de resultaten van drie dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische studies in fase 1 die de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetica en farmacodynamica evalueerden van CK-2127107, een snelleskeletspiertroponineactivator (fast skeletal muscle troponin activator (FSTA)) van de nieuwe generatie die zich in de onderzoeksfase bevindt. De resultaten toonden aan dat CK-2127107 versus placebo de kracht verhoogde die wordt opgewekt door de voorste scheenbeenspier in respons op zenuwstimulatie op basis van dosis en plasmaconcentratie en op een frequentieafhankelijke manier. Enkelvoudige doses van CK-2127107 werden goed verdragen door gezonde vrijwilligers bij doses tot 4.000 mg. Er werden geen ernstige nadelige effecten (serious adverse effects (SAE's)) gerapporteerd en de nadelige effecten (adverse effects (AE's)) waren mild of matig. Bovendien toonden de resultaten dat CK-2127107 krachtiger leek en een grotere krachttoename produceerde dan tirasemtiv, dat werd geëvalueerd in een vergelijkbare studie. De publicatie, getiteld 'CK-2127107 vergroot skeletspierrespons op zenuwactivering bij mensen', werd gepubliceerd in Muscle & Nerve.

"Deze gepubliceerde resultaten versterken de reputatie van CK-2127107 als een beloftevol kandidaat-geneesmiddel met potentiële voordelen in vergelijking met tirasemtiv, waaronder mogelijk verdraagbaarheid en werkzaamheid", zegt Fady I. Malik, MD, PhD, uitvoerend vicevoorzitter van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling bij Cytokinetics. "We kijken uit naar de resultaten van vier klinische tests van CK-2127107 in het middenstadium die nu aan de gang zijn en waarvan de resultaten worden verwacht in 2018."

CY 5011 was een crossoverklinischetest met toenemende enkelvoudige dosis die de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetica evalueerde van enkelvoudige doses van CK-2127107 bij 35 gezonde mannelijke deelnemers. De deelnemers kregen twee toenemende actieve doses en één placebodosis, één in elk van drie behandelingsperiodes. CK-2127107 werd goed verdragen op alle dosisniveaus, gaande van 30 mg tot 4.000 mg. Er werd geen maximum van verdraagbaarheid bereikt. Alle AE's waren mild of matig en er werden geen klinisch betekenisvolle veranderingen vanaf de basislijn vastgesteld bij het neurologisch onderzoek, de looptest, de laboratoriumwaarden, de vitale tekenen, de ECG-parameters of de pulsoximetrie. Blootstelling aan CK-2127107 verhoogde ongeveer dosisproportioneel.

CY 5012 was een klinische test met een meervoudige toenemende dosis toegepast op parallelle groepen. Hij evalueerde de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetica van CK-2127107 bij gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers. Voor deze klinische test werden 59 jonge (18-55 jaar) en oudere (65-85 jaar) deelnemers ingeschreven. De jonge deelnemers werden in drie cohorten ondergebracht en de oudere deelnemers in twee cohorten; vier cohorten kregen 300 mg of 500 mg gedurende 10 dagen en één cohort kreeg 500 mg gedurende 17 dagen. CK-2127107 werd over het algemeen goed verdragen bij alle toegediende doses en alle AE's waren mild of matig. Er werden geen andere klinisch betekenisvolle veranderingen geobserveerd vanaf de basislijn in andere laboratoriumwaarden, bij het neurologisch onderzoek, de vitale tekenen of de ECG-parameters, en er waren geen klinisch betekenisvolle verschillen in de farmacokinetica van CK-2127107 tussen jonge en oudere deelnemers. Een stabiele toestand werd bij oudere deelnemers bereikt met 300 mg gedurende 10 dagen en bij jonge deelnemers die 500 mg namen gedurende 17 dagen.

CY 5013 was een crossoverklinischetest van CK-2127107 in een enkelvoudige dosis gedurende vier perioden bij 16 gezonde mannelijke deelnemers die de verandering evalueerde van het krachtfrequentieprofiel van de voorste scheenbeenspier tijdens transcutane stimulatie van de diepe vezelzenuw en het verband ervan met dosis en plasmaconcentraties van CK-2127107. De deelnemers kregen placebo, 300 mg, 1.000 mg en 3.000 mg in enkelvoudige doses in willekeurige volgorde en toegediend met telkens een week tussentijd. De enkelvoudige doses werden goed verdragen en alle AE's waren mild of matig. CK-2127107 verhoogde de respons van de voorste scheenbeenspier op neuronale invoer naarmate de dosis en plasmaconcentratie toenamen. Over het algemeen bedroeg de grootste toename vanaf de basislijn in piekkracht, vergeleken met placebo, 58,7 (10,2)% (kleinstekwadratengemiddelde (squares mean [SE])), wat zich voordeed bij een stimulatiefrequentie van 10 Hz. Ter vergelijking, de grootste respons die tirasemtiv teweegbracht in een vergelijkbare studie was een verhoging met 24,5 (3,1)% in piekkracht bij 10 Hz. Het effect van CK-2127107 op de verhouding tussen kracht en frequentie was ook gekoppeld aan de stimulatiefrequentie. Het was het grootst bij ongeveer de ratio waarmee motoreenheden doorgaans ontladen tijdens de dagelijkse fysieke activiteit.

Deze resultaten suggereren dat door een rechtstreekse toename van de skeletspierproductie, met maximale effecten in het midden van de reikwijdte van 5 tot 15 Hz, waarin de meeste dagelijkse spieractiviteit van mensen zich voordoet, CK-2127107 een effect zou kunnen hebben op de fysieke prestatie bij patiënten met neuromusculaire en niet-neuromusculaire ziektes waarbij zwakte en vermoeidheid het resultaat zijn van verminderde skeletspierkrachtproductie. Bovendien tonen de resultaten dat vergeleken met het eerstegeneratie-FSTA tirasemtiv, CK-2127107 krachtiger zou kunnen zijn en meer vermeerdering van kracht zou kunnen produceren.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: GlobeNewswire

Share