Niveaus van gefosforyleerde neurofilament zware-keten in serum reflecteren fenotypische heterogeniciteit en zijn een onafhankelijke voorspeller van overleving in ALS

29-04-2020

Abstract

Doel van deze studie was de prognostische rol en de hoofdkenmerken van serum gefosforyleerde neurofilament zware-keten (Engelstalige afkorting pNfH) concentraties te onderzoeken in een grote cohorte van ALS fenotypes. Enzyme-gelinkte immunosorbent test (Engelse afkorting ELISA) werd gebruikt om concentraties van pNfH in het serum van 219 ALS patiënten te meten die achtereenvolgens werden opgenomen in ons tertiair ALS ziekenhuis. Een multifactoriële analyse werd uitgevoerd om de belangrijkste klinische eigenschappen van pNfH in serum te meten. Kaplan-Meier overlevingscurves en Cox regressie analyse werd uitgevoerd om de prognostische waarde van serum pNfH te exploreren. Serum pNfH niveaus waren niet homogeen tussen ALS fenotypes; hogere concentrates in pyramidale-, bulbaire-, en klassieke fenotypes werden geobserveerd. C9orf72-ALS vertoonde hogere pNfH concentraties vergeleken met niet-C9orf72 ALS. Multipele lineaire regressie analyse bracht de gemiddelde MEP/cMAP en ziekte progressie schaal naar voren als de twee belangrijkste voorspellers van serum pNfH niveaus (R2 = 0.188; p ≤ 0.001). Kaplan-Meier curves toonden een significant verschil aan tussen de overleving tussen de ALS subgroepen wanneer werd opgedeeld in kwartielen gebaseerd op pNfH concentraties, log-rank X2 = 53.0, p ≤ 0.0001. Onze studie toonde de evidentie aan dat hogere serum pNfH concentraties een negatieve onafhankelijke prognostische factor zijn voor overleving. In een Cox multivariaat model, tonen pNfH concentraties de hoogste gevarenverhouding vergeleken met andere factoren die overleving beïnvloeden. pNfH verschilt tussen de ALS fenotypes en zijn een onafhankelijke voorspellende factor voor overleving. Deze studie levert ondersteunende evidentie voor de rol van pNfH als bruikbare voorspellende biomerker voor ALS patiënten. Metingen van neurofilament dient in de toekomst overwogen te worden in prognostische modellen en in klinische studies voor biomerker-gebaseerde stratificatie, en om respons op behandeling te meten.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: PubMed

Share