Officiële verklaring door ENCALS over Edaravone

11-08-2017

Neurologen van het Europese Netwerk van ALS-centra (ENCALS) hebben het potentieel van edaravone als een nieuwe therapie voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) besproken tijdens hun meeting van 18-20 mei 2017 in Ljubljana, Slovenië.

In mei 2017 heeft de US Food and Drug Administration (FDA) een vergunning verleend voor het geneesmiddel dat bekend staat als edaravone (in 2015 in Japan vergund als Radicut®) voor de behandeling van ALS in de Verenigde Staten (te verkopen als Radicava®). We zijn niet op de hoogte van enig officieel verzoek van Mitsubishi Tanabe Pharma, de fabrikant van edaravone, aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om het geneesmiddel voor gebruik in ALS in Europa te registreren. Edaravone kan echter vanuit Japan of de Verenigde Staten naar Europa worden ingevoerd.

De goedkeuring van Edaravone door de FDA is gebaseerd op één enkele positieve klinische studie. De ENCALS Neurologen zijn van mening dat het resultaat van deze studie een evenwichtige en weloverwogen interpretatie vereist wanneer men overweegt hoe men best mensen met ALS en hun families adviseert. Uit deze studie bleek dat edaravone de ziekteprogressie in ALS kan vertragen, maar het ziekte veranderende effect was beperkt tot een subgroep van ALS-patiënten met specifieke klinische kenmerken. Voor ALS-patiënten die deze kenmerken niet hebben, is er momenteel geen bewijs voor een therapeutisch voordeel van edaravone.

Wat is Edaravone?

Edaravone is een vanger van vrije radicalen die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van beroerte, en wordt intraveneus toegediend (IV). Patiënten krijgen het medicijn dagelijks tijdens twee weken, en daarna twee weken een pauze ('medicamenteuze vakantie'). In de volgende maanden krijgen zij de behandeling tien dagen per maand. Ideaal gezien dienen de eerste twee behandelregimes om veiligheidsredenen in een ziekenhuis te worden toegediend, o.a. om mogelijke bijwerkingen en reacties op het geneesmiddel vast te stellen.

Wat is bekend over de effectiviteit van edaravone?

Japanse clinici die met Mitsubishi Tanabe Pharma samenwerkten, hebben een 9 maanden durende studie met edaravone uitgevoerd, met een observatieperiode van 3 maanden, gevolgd door een testperiode van 6 maanden. Deze dubbelblinde placebo gecontroleerde studie betrof meer dan 200 mensen met ALS, waarvan de helft gerandomiseerd was om het geneesmiddel toegediend te krijgen en de andere helft de placebobehandeling. Deze trial heeft geen statistisch significant voordeel ten gunste van het geneesmiddel getoond, hoewel er een trend was naar een langzamere ziekteprogressie bij de mensen die het medicijn nemen. Deze aanwijzing van een effect leidde ertoe dat de onderzoekers de gegevens grondiger gingen analyseren en ze identificeerden een subgroep van mensen die een of ander voordeel lijken te hebben. Vervolgens hebben de onderzoekers een aanvullende kleinere studie uitgevoerd op patiënten met de klinische kenmerken van deze subgroep. Dit waren mensen met milde tot matige problemen met slikken, met fijne motoriek, met grove motoriek zoals gemeten met behulp van de ALS functionele schaal (ALSFRS-R), met symptomen in 3 van de 4 regio’s (armen, benen, de nek-hals regio (bulbair) en de romp (thorax), waarbij inclusie was beperkt tot een definitieve ALS diagnose volgens de El Escorial criteria) binnen 2 jaar na het begin van symptomen en met normale ademhalingsfunctie. Deelname aan de studie vond plaats in vele centra in Japan over een periode van 2 jaar, en in totaal werden 130 mensen gerecruteerd. Dit onderzoek toonde een statistisch significante vertraging van de ziekteprogressie aan, gemeten met de ALSFRS-R schaal, gedurende de 24 weken behandelingsperiode bij patiënten die edaravone toegediend kregen. 

De feiten over edaravone

- De positieve studie is gebaseerd op een kleine groep mensen met ALS die zeer specifieke ziektecriteria hebben op het ogenblik dat ze in de klinische studie worden opgenomen. In deze groep kenden degenen die edaravone in studieverband toegediend kregen, een vermindering van de snelheid van ziekteprogressie. Bij diegenen aan wie edaravone werd toegediend, daalde de ALSFRS-R-schaal in 6 maanden met 5,1 punten. Ter vergelijking, bij de ALS patiënten die placebo ontvingen, daalde de schaal met 7,5 punten. Voorgaande studies hebben aangetoond dat de meeste mensen met ALS 6,6 procent over 5 maanden/ 5,6 punten dalen over 6 maanden op deze schaal.

Het effect van edaravone op spierkracht en ademhalingsfunctie is niet duidelijk.

Er is geen bekend effect van edaravone op de levenskwaliteit.

Er zijn nog geen studies over het effect van edaravone langer dan 6 maanden gepubliceerd

Vanwege de korte studieperiode (6 maanden) werden geen overlevingsgegevens verzameld

Behandeling met edaravone is duur en tijdsintensief, met dagelijkse infusies gedurende tenminste 10 dagen in de eerste 2 weken van elke maand, hoewel in sommige landen de artsen de mogelijkheid hebben om het geneesmiddel buiten het ziekenhuis toe te dienen.

Intraveneuze (IV) injectie van edaravone kan via een PICC-lijn, Port-A-Cath, canule (bv. Venflon) of vlinder, en het kan tot een uur duren voordat elke dagelijkse infusie is voltooid.

Het wordt aanbevolen dat tenminste de eerste twee cycli van infusieregimes in een ziekenhuis worden toegediend wegens mogelijke bijwerkingen en het risico op een reactie op het geneesmiddel

De kosten van edaravone bedragen meer dan € 1000 per patiënt per maand, plus de kosten van het geven van de infusies. Terugbetaling van deze kosten door gezondheidsinstanties hangt af van de gezondheidswetgeving binnen elk land. In sommige landen wordt het geneesmiddel niet gefinancierd door het bestaande gezondheidssysteem, en de persoon met ALS zal de behandeling in dat geval volledig zelf moeten betalen.

Besluitvorming over de behandeling met edaravone

De balans tussen de voor- en nadelen van de behandeling met edaravone dient individueel te worden gemaakt, waarbij rekening moet worden gehouden met hoe dicht de patiënt aansluit bij de klinische criteria van de studie, zijn therapeutische wensen en persoonlijke middelen. Gezien de wijze van toediening met frequente intraveneuze infusies, is de behandeling met edaravone geassocieerd met aanzienlijke tijdsinvesteringen door patiënten en hun zorgverleners. De therapeutische voordelen van de behandeling met edaravone moeten worden afgewogen tegenover de mogelijke last die een intraveneuze manier van toediening van het geneesmiddel met zich meebrengt.

De mening van ENCALS

Terwijl de resultaten van de studies bemoedigend zijn, blijven er vragen over de effectiviteit van edaravone:

1) Is edaravone gunstig voor patiënten met een ernstiger ziekteproces dan degenen die deelnamen aan de studie?

2) Wordt het effect gehandhaafd indien edaravone langer dan 6 maanden wordt gebruikt?

3) Heeft Edaravone invloed op overleving?

De consensus van de ENCALS-neurologen is dat een uitgebreide klinische studie met tenminste 12 maanden opvolging, met inbegrip van de analyse het effect op overleving, aangewezen is om deze vragen op te lossen en ervoor te zorgen dat passend geselecteerde patiënten met ALS maximaal de kans hebben om gebruik te maken van een potentieel gunstig therapeutisch middel.

ENCALS nodigt MT Pharma uit om een klinische studie in Europa uit te voeren

Download deze ENCALS verklaring over edaravone.

Download het Conflict of Interest document over deze ENCALS verklaring over edaravone.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: ENCALS

Eerste behandeling door de FDA goedgekeurd voor ALS in 22 jaar nu beschikbaar in VS

RADICAVA™ (edaravone) geïndiceerd voor alle volwassen patiënten met de diagnose ALS

Jersey City, NJ

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc, kondigde vandaag aan dat RADICAVA™ (edaravone), een intraveneuze therapie geïndiceerd voor alle volwassen patiënten gediagnosticeerd met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), nu beschikbaar is voor behandeling in de Verenigde Staten. RADICAVA, de eerste door de FDA goedgekeurde ALS behandelingsoptie in meer dan 20 jaar, heeft aangetoond de daling van het verlies van fysieke functie bij ALS patiënten met 33 procent in de klinische studie te vertragen.

Om de multimedia assets te zien gekoppeld aan deze release, klik: https://www.multivu.com/players/English/8149851-mtpa-radicava-launch/

"Het geeft mij grote vreugde dat RADICAVA nu beschikbaar is in de VS," zei Atsushi Fujimoto, Voorzitter van Mitsubishi Tanabe Pharma Amerika. "Na twee decennia zonder een nieuwe behandeling, hebben mensen met ALS eindelijk toegang tot een nieuwe klinisch zinvolle behandelingsoptie voor deze afschuwelijke, progressieve en ongeneeslijke ziekte."

RADICAVA wordt intraveneus toegediend aan patiënten en kan worden gegeven in een ALS centrum, het kantoor van een arts, een autonoom infusiecentrum, een ziekenhuis-polikliniek of via een leverancier van thuis infusie, afhankelijk van het verzekeringsplan van het individu en van de artsen.

"Na 13 jaar van klinisch onderzoek en investering, hebben wij een kantelmoment bereikt, dat het paradigma voor de behandeling van deze verschrikkelijke ziekte kan verschuiven," zei Tom Larson, Chief Commercial Officer, Mitsubishi Tanabe Pharma Amerika." Vanaf vandaag kunnen, overal in het land, de gesprekken tussen ALS specialisten en patiënten misschien wezenlijk verschillen. We zijn heel erg trots en zeer enthousiast om deel te nemen om RADICAVA en nieuwe hoop te brengen aan patiënten in de VS"

Toegang tot het product en de start van het onderzoek van de benefits wordt gestart door de zorgverstrekker en wordt gefaciliteerd via de hub van Searchlight Support™, die hulp biedt aan mensen aan wie RADICAVA is voorgeschreven. Een zorgcoördinator van Searchlight Support kan een zorgverstrekker helpen om een infusie centrum op basis van de geografische locatie van de individuele patiënt te vinden. Zodra het onderzoek van de benefits voltooid is, contacteert een case manager de patiënt om onder andere uit te leggen welke de benefits en de co – betalende ondersteuningsopties zijn voor patiënten die in aanmerking komen.

"Deze nieuwe behandeling kan hoop geven aan elke persoon die lijdt aan ALS, en we bidden dat het positieve resultaat van deze studie de toon zal zetten voor meer therapieën die vooruit gaan." We blijven ons allemaal inzetten," zei Jonathan S. Katz, MD, directeur van de ALS kliniek Forbes Norris MDA/ALS Research and Treatment Center in het California Pacific Medical Center.

ALS is een neurodegeneratieve ziekte waarbij de meerderheid van de patiënten binnen twee tot vijf jaar na diagnose sterven. Elk jaar worden naar schatting 5 000-6 000 Amerikanen gediagnostiseerd met ALS, een ongeneeslijke ziekte die de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg aantast. Initiële symptomen kunnen aanvankelijk subtiel zijn, en het kan 12 tot 14 maanden duren vooraleer een nauwkeurige diagnose wordt gesteld. 

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Mitsubishi Tanabe Pharma America

Nieuwe ALS medicatie Radicava brengt ook nieuwe vragen mee

Het is de eerste nieuwe medicatie voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) in 22 jaar die beschikbaar wordt in de Verenigde Staten. Genaamd edaravone – met merknaam Radicava – wiens FDA goedkeuring deze week aanleiding gaf tot een golf van opwinding in de media en de ALS Gemeenschap.

Maar sommige artsen zijn bezorgd over de kosten van de medicatie en het feit of patiënten het al dan niet zullen kunnen krijgen, alsook omdat ze misvattingen vaststellen over hoe effectief deze medicatie eigenlijk zal zijn bij de bestrijding van deze degeneratieve aandoening.

Elk jaar, diagnosticeren artsen tussen de 5.000 en 6.000 Amerikanen met deze snel progressieve neurodegeneratieve ziekte, en de Centers for Disease Control schatten dat 12.000 tot 15.000 mensen op een bepaald moment in de VS leven met de ziekte. Het merendeel van deze patiënten sterft binnen de twee tot vijf jaar na de diagnose.

De FDA goedkeuring is gebaseerd op een studie van 137 mensen met ALS die eerder dit jaar werd gepubliceerd. Patiënten kregen ofwel een placebo pil ofwel edaravone gedurende een periode van zes maanden. Onderzoekers vonden dat diegenen die edaravone krijgen een 33 procent reductie in hun tempo van daling van hun fysieke functie hadden.

Het is een constatering die de hoop inspireert op vertragen - maar nog niet op stoppen of omkeren – van de progressie van de ziekte.

Dr. Leo McCluskey, die het ALS Center leidt aan de Universiteit van Pennsylvania en noch bij de studie noch bij de goedkeuring van deze medicatie betrokken was, zei dat de resultaten veelbelovend zijn, maar hij voegde eraan toe dat hij vreest dat ze fout zouden kunnen geïnterpreteerd worden.

"Dertig procent is vrij robuust," zei McCluskey. Maar hij zei toch ook, "We hebben patiënten die ons centrum bellen met de vraag naar het genezend middel voor ALS, en dit is geen genezend middel."

En dan is er het prijskaartje. Volgens MT Pharma America, het bedrijf achter Radicava, bedragen de kosten ongeveer $1.000 per infusie - en de behandeling, met meerdere infusies, kan in totaal ongeveer $146,000 per jaar bedragen.

"Dit is alleen voor de medicatie" U moet ook een verpleegster en infusie apparatuur betalen" zei McCluskey. "We weten niet wie die kosten gaat dekken of welke criteria zullen worden gehanteerd om te beslissen wie krijgt het."

McCluskey heeft ook zijn bezorgdheid geuit over de haalbaarheid voor ALS patiënten met een mobiliteitshandicap om dagelijks infusies te krijgen. "Stel je voor dat je een patiënt bent die zich met moeite kan verplaatsen, en nu moet je je dagelijks melden om infusies te krijgen."

En het aantal infusies die nodig zijn, betekent veel dergelijke reizen. Edaravone wordt via intraveneuze infusie toegediend en duurt meer dan 60 minuten per keer in 28 dagen cycli. De eerste cyclus omvat een dagelijks infuus gedurende twee weken, gevolgd door een periode van twee weken zonder infusies. Extra cycli nadien bestaan uit infusies gedurende 10 dagen de eerste twee weken, gevolgd door twee weken durende medicatievrije perioden.

In een interview met ABC News zei Tom Larson, chief commercial officer voor MT Pharma America, dat het bedrijf al stappen ondernam om het proces voor het verkrijgen van Radicava te stroomlijnen. Het bedrijf heeft een systeem, Searchlight genaamd, opgezet waarmee patiënten en artsen een aanvraag kunnen doen voor de medicatie, informatie kunnen verkrijgen over hun secundaire arbeidsvoorwaarden (benefits), een infusie centrum vinden en een infuus inplannen. Larson zei dat het bedrijf met meer dan 1.100 infusie centra in het hele land samenwerkt in een poging om "dit zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor de patiënten."

Wat betreft de kosten en de dekking van de medicatie, zei Larson dat verzekeringsmaatschappijen nog steeds aan het beslissen zijn of ze voor Radicava zullen betalen. "We zitten in het proces dat elk nieuw farmaceutisch middel doorloopt als de betalers een beslissing nemen."

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: ABC News

Share